Fortsätt till innehållet
En kvinna med barnen tittar på en ekorre
Mostphotos

Naturskola

Karleby naturskola grundades 1992 och fungerar i anknytning till Ungdomscentret Villa Elba vid Bottniska vikens kust intill Rummelö-Harrbåda naturskyddsområde

Naturskolan har ett eget klassrum och ett laboratorium samt naturvetarens hus i närskogen. Största delen av skoldagen tillbringas ute i naturens stora klassrum med himlen som tak och marken som golv. Två lärare arbetar heltid året runt i naturskolan och dessutom sysselsätter naturskolan praktikanter som arbetar under ledning av lärarna.

Naturskolan strävar efter att främja terrängundervisning och miljöfostran bl.a. genom samarbete med organisationer som arbetar inom samma bransch och genom att producera undervisningsmaterial som anknyter till miljöfostran. I undervisningen betonas experimentellt och undersökande lärande. Målet är inte bara att lära känna arter och att dela ut färdig information utan att också väcka intresse, att lära sig lita på egna observationer, att dra slutsatser och att söka på egen hand – och att hitta!

Karleby stads undervisningsväsende, småbarnspedagogik och miljötjänster stöder naturskolans verksamhet.

Naturskolan – Villa Elba

Gröna Flagg

Grön Flagg är skolornas och daghemmens internationella program för miljöfostran. Det väsentliga med Grön Flagg är att barn och ungdomar deltar, strävan mot en miljövänligare vardag samt långsiktig miljöfostran.

Grön Flagg är en del av internationella föreningen för miljöfostran FEE:s Eco-schools-program. I Finland är det Föreningen för miljöfostran FEE Suomi r.f. som svarar för programmet.

Skolor och daghem som deltar i programmet Grön Flagg strävar efter att göra miljöfostransarbete som uppfyller de internationella kriterierna och att ta dagvårdsbarn och elever med i beslutsfattandet. Ord räcker inte, det krävs också handlingar. Framgångsrika projekt belönas med programmets certifikat, en riktig grön flagga som kan hissas i topp.

Grön Flagg

Kieppi, Karleby naturhistoriska museum

I Kieppi kan du bekanta dig med tre betydelsefulla samlingar: Veikko Salkios naturaliesamling, Viljo Nissinens mineralsamling och Armas Järveläs fjärilsamling. Alla samlingar är resultatet av samlarnas passion, uthållighet och förmåga att samarbeta.

Veikko Salkios naturaliesamling öppnades 1982 i Karleby. Salkio ville ge sin samling till alla som är intresserade av naturen och djur. Även nya generationer skulle få se naturens mångfald: ”Målet är att samlingen finns kvar ännu år 4999.” Karleby stad möjliggjorde kompletteringen av naturaliesamlingen och anser fortfarande att det är viktigt att utveckla samlingen.

Kieppi fortsätter sin grundares arbete med mål att främja naturskydd och miljöfostran. För grupper erbjuder Kieppi guidningar och pedagogiska workshopar för att genom miljöfostran, vetenskap och konst dyka in i naturens värld och dess under.

Kieppi, Karleby naturhistoriska museum

Kontaktuppgifter