Fortsätt till innehållet
Gatuvy över Gustaf Adolfs gata. I bildens förgrund syns en tvåriktad väg med många bilar. I bildens högra kant bakom vägen syns frontmannahus i olika färger och på deras gårdar växer lövträd.

Boendehälsa

Enligt hälsoskyddslagen (763/1994) skall bostäder och andra utrymmen inomhus beträffande luftens renhet, temperatur, fuktighet, buller, luftväxling, ljus, strålning och övriga motsvarande förhållanden vara sådana att de som befinner sig i bostaden eller utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet. I bostäder och andra vistelseutrymmen får inte finnas djur eller mikrober i en mängd som medför sanitär olägenhet.

På sidorna ges det råd hur du ska förfara om du misstänker att det i din bostad finns mögel- och fuktskador eller skadedjur. Det också berättas om inomhusbuller.

 

 • Bostadsinspektioner

  Om du misstänker en sanitär olägenhet i din bostad ska du först kontakta fastighetens ägare eller dennes representant (husbolagets disponent, styrelsens…

 • Buller inomhus

  Om det i din bostad förekommer störande buller från till exempel hustekniska apparater, som till exempel ventilationssystem, hiss, avlopp eller restaurang i…

 • Olägenhet som anknyter till tobaksrök

  Om det kommer in tobaksrök i din bostad via konstruktionerna eller ventilationssystemet ska du i första hand kontakta disponenten eller fastighetens ägare….

 • Orenlighet i bostäder

  En bostadsinspektion kan också utföras på utomståendes initiativ om man misstänker att det förekommer en svår sanitär olägenhet för invånaren eller…

 • Skadedjur och skadeinsekter

  Hälsoinspektionen identifierar kostnadsfritt skadedjur, som angriper t.ex. mat, textilier, virke och människor samt ger råd om bekämpning av skadedjur. Om…

Ta kontakt