Fortsätt till innehållet

Om det kommer in tobaksrök i din bostad via konstruktionerna eller ventilationssystemet ska du i första hand kontakta disponenten eller fastighetens ägare. Om undersökningen av källan till olägenheten inte framskrider kan du kontakta miljöhälsoinspektör och vid behov göra en skriftlig begäran om bostadsinspektion. 

Begäran om bostadsinspektion, elektronisk blankett 

Utgående från begäran om bostadsinspektion tar miljöhälsoinspektören  kontakt med dig och kommer överens om en inspektion. På basis av inspektionen uppskattar miljöhälsoinspektören det eventuella behovet av fortsatta utredningar och inspektören kan vid behov ålägga den som orsakat olägenheten att vidta åtgärder för att avhjälpa olägenheten som anknyter till tobaksrök. 

Ta kontakt