Fortsätt till innehållet

En bostadsinspektion kan också utföras på utomståendes initiativ om man misstänker att det förekommer en svår sanitär olägenhet för invånaren eller en granne, till exempel i fall där bostaden är ostädad. I sådana fall ska begäran om bostadsinspektion göras skriftligt: Bostadsinspektion, elektronisk blankett. En bostadsinspektion kan utföras mot den boendes vilja om det bestäms särskilt.

 

Ta kontakt