Fortsätt till innehållet
rengöringsvagn

Städservice i ämbetsverk och idrottsanläggningar

Våra städare som arbetar i ämbetsverk sköter om renligheten och trivseln bland annat i bibliotek, räddningsverk och stadshuset. De arbetar i olika idrottsanläggningar såsom ishallen, simhallen, fritidslokaler och servicebyggnader vid uteplaner.

Att hålla rent i idrottsanläggningar är en mångsidig syssla. Exempelvis i simhallen ska städarna bl.a. tvätta duschutrymmena med lågtryckstvättaggregat, rengöra vattengränsen i bassängerna samt hopptornet och rutschbanan.

Vid idrottsanläggningar och speciellt i simhallen koncentreras städningen till utrymmen som är kritiska med tanke på hygienen, dvs. dusch- och omklädningsrum, toaletter och bassänger. I dessa utrymmen är man speciellt noggrann med hygienen på kontaktytor, i gångar och ytor på stänkhöjd. Ythygienen i dessa lokaler kontrolleras regelbundet. Utöver städservicens egenkontroll kontrollerar också miljö- och hälsoskyddet regelbundet ythygienen.

Vid idrottsanläggningarna fäster man speciell uppmärksamhet vid ythygienen. Städservicens kvalitet följs upp organoleptiskt och ytrenheten testas med städservicens metoder för egenkontroll.

Ta kontakt