Fortsätt till innehållet
Två kvinnor ser på datorn

Administration

Städ- och matservicen sysselsätter ca 230 personer. Våra anställda är yrkeskunniga och kundserviceinriktade och alla ordinarie anställda har en utbildning inom branschen. Vi stöder den serviceproducerande personalens kunnande, yrkesskicklighet och utveckling på många olika sätt under hela arbetskarriären. Vi erbjuder praktikanter från läroanstalter varierande och mångsidigt lärande i arbete under handledning av kompetent personal.

Matservicen produceras i huvudsak i egen regi. Till en del platser köps matservice av utomstående serviceproducenter. Matservicen har som uppgift att producera trygga och kostnadseffektiva måltider av hög kvalitet till sina kundgrupper. Service erbjuds till kunder och personal på daghem och i skolor. Råvaror av hög kvalitet utgör grunden för maten och vi kan stolt konstatera att vi tillreder god mat!

Städservice produceras i huvudsak i egen regi i enlighet med dimensioneringar i fastigheter som ägs av staden eller i fastigheter med stadens verksamhet. Till en del av verksamhetsplatserna köps städservicen av utomstående serviceproducenter. Städobjekt är skolor, daghem, idrottsanläggningar, bibliotek och kontor.

Städservicen har som mål att hålla utrymmena rena, att upprätthålla hygienen och god ordning och på så sätt för egen del möjliggöra verksamheten i utrymmena.

Vi utvecklar vår verksamhet kostnadseffektivt och högklassigt med beaktande av renhetsnivån. Vi har tillgång till moderna städmetoder, -redskap och -maskiner. Städservice produceras miljövänligt och med beaktande av lokalernas användare och vi använder luktfria rengöringsmedel enligt tillgänglighet.

Städservicens kvalitet följs upp organoleptiskt och ytrenheten testas med städservicens metoder för egenkontroll.

Ta kontakt