Fortsätt till innehållet
Framför skolan ett skylt, där det står ”tack för skolmaten”

Städ- och matservicen i skolor

Matservice

Regelbundna måltider hjälper elever att orka och att koncentrera sig i skolarbetet.

Vår yrkeskunniga personal i köken tillreder och bjuder på smaklig, mångsidig och närande måltider till ca 6 500 elever. Med skolmåltiderna vill vi stödja de studerandes välbefinnande och hälsa. Måltiderna leder också till mångsidigare smak- och matvanor. En mångsidig måltidshelhet är också en del av matfostran.

Måltider innebär så mycket mera än att man blir mätt. I bästa fall erbjuder de ett bra tillfälle att lära sig vackert bordsskick, hur man beaktar andra och att vara tillsammans. En matstund utan brådska ger chansen att njuta av hur maten smakar, doftar och en paus under dagen.

Dagligen serveras en smaklig och fullvärdig måltid. I måltidshelheten ingår en varm rätt, sallad, salladsdressing, bröd, matfett och matdryck. Salladen serveras i komponenter.

Skolmåltiderna planeras så att näringsrekommendationerna uppfylls. En fullvärdig skollunch täcker en tredjedel av elevens dagliga näringsbehov. Hur fullvärdig måltiden slutligen är beror på portionens rätta sammansättning. Eleverna tar ju själva för sig av maten, men det önskas att de äter av alla måltidens komponenter.

Avgiftsbelagt mellanmål

Eleverna i årskurserna 7-9 och i gymnasiet har möjlighet att köpa ett hälsosamt och förmånligt mellanmål. Syftet med mellanmålet är att ge energi för studierna på eftermiddagen. Utbudet består av bland annat brödprodukter, drycker och frukt.

Mellanmålet betalas med mellanmålsbiljetter. Knippen med biljetter kan köpas i köket. Betalningen sker kontant. I ett knippe biljetter finns 20 biljetter och de kostar sammanlagt 14,00 € (2022).

Städservice

Yrkeskunniga som städar i skolor sköter dagligen städningen av över 83 000 m2. I en städares uppgifter ingår bland annat att hålla golv, möbler och plana ytor rena. Golven sköts i huvudsak med en kombimaskin. Sommartid, när skolorna är stängda, gör våra städare grundliga städningar. Under en grundlig städning rengörs lokalerna och möblerna grundligt så att eleverna får starta ett nytt läsår i rena lokaler.

Med hjälp av städning upprätthålls byggnadernas skick och trygga, hälsosamma utrymmen skapas för elever och studerande. Rena ytor bidrar också till bättre inomhusluft.

Konktaktinformation för skolkök