Fortsätt till innehållet
På brickan; matportionen, knäckebröd och mjölkglas.

Städ- och matservicen i daghem

Matservice

Våra yrkeskunniga köksarbetare tillreder och serverar en smaklig, mångsidig och närande måltid till ca 2 500 barn.

Måltiderna spelar en viktig roll i daghemmens rytm. Syftet med daghemsbespisningen är att stödja barnets tillväxt och utveckling. En mångsidig och smaklig måltid håller barnet aktivt under vårddagen. Daghemsbespisningen styr barnet mot hälsosamma kostvanor och barnet lär sig gott bordsskick under gemensamma måltider. Måltiderna sker beroende på daghem endera i en matsal gemensam för alla eller i daghemmets grupplokal.

I lunchen ingår varm mat, sallad, salladsdressing, bröd, matfett och måltidsdryck. Salladen serveras i komponenter. Förutom lunch får daghemsbarnen morgonmål och mellanmål. Barn i skiftvård serveras också middag och kvällsmål samt eventuella måltider under veckoslut.

Daghemsbespisningen har näringsmässiga och fostrande syften. Daghemsmåltiderna borde täcka 2/3 av det dagliga näringsbehovet för barn i heldagsvård och 1/3 av näringsbehovet för barn i halvdagsvård.

Städservice

Anstaltsbiträden som arbetar i våra daghem städar dagligen över 20 000 m2. I anstaltsbiträdets arbetsbeskrivning ingår bl.a. daghemmets regelmässiga och grundliga städning, bäddning av sovplatser i vilorummen samt anknytande arbeten såsom bykservice exempelvis när det händer små missöden.

Våra anstaltsbiträden beaktar barnens behov i sitt arbete och städar i lokalerna med beaktande av daghemsgruppernas verksamhet.

Vi följer med hur smittsamma sjukdomar sprids och under epidemier följer vi myndigheternas anvisningar.

Kontaktinformation för daghemkök