Fortsätt till innehållet
Ovanpå spisen många kastruller och GM-form

Specialkost

Praxis för specialkost

Om en person måste följa en individuell specialkost tillreds måltiderna omsorgsfullt av en yrkeskunnig dietkock som beaktar begränsningarna.

Meddela om specialkost på en blankett som vi utnyttjar för ändamålet. Vårdnadshavaren ansvarar för att uppgifterna om specialkost hålls uppdaterade.

Inom städ- och matservicen säkerställs att ett barn med allergi näringsmässigt erbjuds tillräckligt många alternativ ur alla födoämnesgrupper. Det här innebär att vi inte är skyldiga att servera alla sällsynta födoämnen som används hemma om det finns tillgång till minst ett alternativ som näringsmässigt är motsvarande.

Tillredning av specialkost

Vi tillreder specialkost enligt det nationella allergiprogrammet. Specialkost tillreds för personer som behöver den av hälsoskäl.

 1. Permanent specialkost: intyget gäller tills vidare (läkarintyg krävs).
  – celiaki
  – diabetes
 2. Matallergier: kontroll med 1–2 års intervaller (intyg av läkare/hälsovårdare krävs).
  – mjölkallergi
  – spannmålsallergi
  – sojaallergi
  – vegan
  – allergi mot tillsatsämnen
  – andra enskilda födoämnen som leder till allvarliga allergiska symtom
 3. Kost av religiösa och etiska skäl (blankett undertecknad av vårdnadshavaren räcker).
 4. Även anmälan om vegetarisk kost görs med specialkostblanketten. Fullvärdig vegetarisk kost är också ett alternativ för kost som inte får innehålla fisk eller svinkött. Vi strävar på det här sättet att öka användningen av vegetabilier och att minska tillredningen av enskilda portioner för att förbättra matens kvalitet. Beroende på maträtt innehåller det vegetariska alternativet också mjölkprodukter samt ägg och kan ätas under lunchen som ett tillägg till annat som serveras.

Annat att beakta:

 • Maten som vi tillreder är laktosfri, inget intyg behövs.Valmistamamme ruoka on laktoositonta eikä todistusta tarvita.
 • För varje person gäller bara ett intyg om specialkost.
 • Uppgifter om kosten förmedlas inte mellan olika verksamhetsställen.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att uppgifter om barnets kost och läkarintyg lämnas in när vårdplatsen eller skolan byts.
 • Alla försök att lägga till något födoämne görs hemma.
 • Skolan eller köket ska omedelbart informeras om alla ändringar i specialkosten

Ta kontakt