Fortsätt till innehållet

Byggnadstillsynens kontaktinformation

Byggnadstillsynens kontaktinformation

Vad gäller grundade lovansökningar tas kontakt i första hand via det elektroniska systemet > Förfrågningar och meddelanden.