Fortsätt till innehållet

Centralval­nämnden

Centralvalnämnden sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Bestämmelser om centralvalnämnden, valnämnder och valbestyrelser finns i vallagen. Presidiet för stadens valorgan behöver inte bestå av fullmäktigeledamöter.

Fullmäktige tillsätter för sin mandattid en centralvalnämnd som består av ordförande, vice ordförande och tre andra ledamöter samt minst fem ersättare.

Ledamot

 • Ordförande Timo Rajamäki (C)
 • Vice ordförande Pirjo Paavolainen (SDP)
 • Britt-Marie Sahlberg (SFP)
 • Riitta Luoto (Sanf)
 • Max Björkskog (Saml)

 Ersättare (inte personliga)

 • Raija Norppa (KD)
 • Eevi Alawadi (VAS)
 • Jari Vehmasmäki (Gröna)
 • Tanja Savela (C)
 • Matti Uusitalo (SDP)
 • Juha-Pekka Sirviö (Sanf)
 • Juha Liimatainen (Saml)

Ta kontakt