Fortsätt till innehållet

Karleby stads kommunkoncern bildas av

 • stadsorganisationen
 • affärsverket Karleby Vatten
 • dottersamfund, intressesamfund och samkommuner.

Karleby stadsorganisation

Koncernförvaltning och koncerntjänster

 • ansvarsområden
  • stadskansliet
  • ekonomi- och dataförvaltningstjänster
  • personaltjänster
  • näringsliv och stadsutveckling

 Sektorer

Till stadskoncernen hör dessutom 42 dottersamfund. Siffran omfattar 7 samkommuner och 17 intressesamfund.