Fortsätt till innehållet

Miljö- och hälsoskyddet har som uppgift att övervaka den livsmiljö som påverkar människans hälsa samt djurens hälsa och välbefinnande. Det här innebär exempelvis rent dricksvatten, bra inomhusluft och trygga livsmedel.

Miljö- och hälsoskyddet ansvarar bl.a. för övervakningen av boendehälsan, livsmedel, tobakslagen, hushålls- och badvatten samt för ordnandet av djurskydd och veterinärtjänster.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård ansvarar för dessa uppgifter i städerna Karleby och Kannus samt i kommunerna Kaustby, Halso, Vetil, Perho, Toholampi, Kronoby och Lestijärvi.

Organisationen för Mellersta Österbottens miljöhälsovård består av:

  • kommunernas gemensamma miljöhälsovårdsnämnd, som hör till Karleby stads organisation.
  • direktören för hälsoövervakningen, som leder resultatområdet för miljöhälsovården, samt direktören underställda veterinärer, hälsoinspektörer och annan personal.

Ta kontakt