Fortsätt till innehållet

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområdet för kultur- och fritidsnämnden omfattar ungdoms-, biblioteks-, musei-, kultur- och idrottstjänster.

Nämndens uppgift är dessutom att ansvara för produktionen och utvecklingen av kultur-, musei-, ungdoms-, biblioteks- och idrottstjänster inom området för bildningsväsendet. Nämnden ansvarar också för förebyggande missbruksarbete.

Kultur- och fritidsnämnden består av 10 ledamöter och deras personliga ersättare.

 

Ledamot, ersättare

ordförande Anttila Markus (C), Ilkka Jäntti (C)

vice ordförande Anderson Stefan (SFP), Jan Molander (SFP)

Susanna Ahtinen (Saml), (ersättare uppdateras)

Elina Ihanus (C), Kaisa Möttönen (C)

Jani Jumppanen (SDP), Janne Pikkarainen (SDP)

Matti Kalliokoski (Sannf), Jarmo Lahnalampi (Sannf)

Ulpu Keränen (Sannf), Sofia Hägglund (Sannf)

Hannu Kippo (KD), Tuomo Viherjuuri (KD)

Juha Puurula (Saml), Patrik Friis (Saml)

Sofia Väisänen (SDP), Sara Ojala (SDP)

 

Stadsstyrelsens representant: Pekka Nurmi

Ungdomsfullmäktiges representanter: Markus Heikkinen ja Markus Rainosalo