Fortsätt till innehållet
Kundbetjänt i telefon
Mostphotos

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

 • Servicecheferna ansvarar för att ordna en plats inom småbarnspedagogiken.

  Kontaktuppgifter

  Du hittar servicechefernas kontaktuppgifter på enheternas sidor.

  Småbarnspedagogikens jourhavande servicechefer 10.6. – 11.8.2024

  Kommunala daghem

  Daghemmens öppettider i juli 1–28.7.2024

  Familjedagvårdsdirektörer, områden och servicechef

  Förskoleplatser

   

 • Kontoret för småbarnspedagogik betjänar begränsat 8.7. – 21.7.2024

   

  Du får handledning och rådgivning i frågor som rör bl.a.

  • avgifter för småbarnspedagogik och beslut om avgift
  • ansökan om småbarnspedagogik, byte och uppsägning av plats
  • ansökan om plats inom öppen småbarnspedagogik och klubbverksamhet

  Kontaktuppgifter

  Skicka meddelanden som innehåller personuppgifter via elektronisk ärendehantering.

  Elektronisk ärendehantering
  suomi.fi meddelanden

  E-post
  varhaiskasvatus(at)kokkola.fi

  Telefon
  06 828 9443

  måndag 9 – 11
  onsdag 9 – 11

  Postadress
  Karleby stad
  Tjänster för småbarnspedagogik
  PB 43
  67101 Karleby

 • Du får handledning och rådgivning i frågor som gäller

  • privat småbarnspedagogik och servicesedlar
  • servicesedelns självriskandel

  Kontaktuppgifter

  Sanna Djupsund
  servicechef
  telefon 040 806 8347
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

  Elektronisk ärendehantering
  suomi.fi meddelanden

  Skicka meddelanden som innehåller personuppgifter via elektronisk ärendehantering.

  E-post
  varhaiskasvatus(at)kokkola.fi

  Postadress
  Karleby stad
  Tjänster för småbarnspedagogik/servicesedel
  PB 43
  67101 Karleby