Fortsätt till innehållet
Kundbetjänt i telefon
Mostphotos

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

 • Servicecheferna ansvarar för att ordna en plats inom småbarnspedagogiken.

  Småbarnspedagogikens jourhavande servicechefer 21.12.2023 – 5.1.2024

  Kontaktuppgifter

  Du hittar servicechefernas kontaktuppgifter på enheternas sidor

  Kommunala daghem

  Familjedagvårdsdirektörer, områden och servicechef

  Förskoleplatser

   

   

 • Du får handledning och rådgivning i frågor som rör bl.a.

  • avgifter för småbarnspedagogik och beslut om avgift
  • ansökan om småbarnspedagogik, byte och uppsägning av plats
  • ansökan om plats inom öppen småbarnspedagogik och klubbverksamhet

  Kontoret för småbarnspedagogik är stängt 25.12.2023 – 1.1.2024

  Kontaktuppgifter

  Elektronisk ärendehantering
  suomi.fi meddelanden

  Skicka meddelanden som innehåller personuppgifter via elektronisk ärendehantering.

  E-post
  varhaiskasvatus(at)kokkola.fi

  Telefon
  06 828 9443

  måndag 9 – 11
  onsdag 9 – 11

  Postadress
  Karleby stad
  Tjänster för småbarnspedagogik
  PB 43
  67101 Karleby

 • Du får handledning och rådgivning i frågor som gäller

  • privat småbarnspedagogik och servicesedlar
  • servicesedelns självriskandel

  Kontaktuppgifter

  Elektronisk ärendehantering
  suomi.fi meddelanden

  Skicka meddelanden som innehåller personuppgifter via elektronisk ärendehantering.

  E-post
  varhaiskasvatus(at)kokkola.fi

  Du kan också skicka e-post och be att du kontaktas per telefon.

  Postadress
  Karleby stad
  Tjänster för småbarnspedagogik/servicesedel
  PB 43
  67101 Karleby