Fortsätt till innehållet
Kundbetjänt i telefon
Fotograf: Mostphotos

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

 • Servicecheferna ansvarar för att ordna en plats inom småbarnspedagogiken

  Kontaktuppgifter

  Du hittar servicechefernas kontaktuppgifter på enheternas sidor
  Kommunala daghem 
  Familjedagvårdsdirektörer, områden och servicechef
  Förskoleplatser

 • Du får handledning och rådgivning i frågor som rör bl.a.

  • avgifter för småbarnspedagogik och beslut om avgift
  • ansökan om småbarnspedagogik, byte och uppsägning av plats
  • ansökan om plats inom öppen småbarnspedagogik och klubbverksamhet

  Kontaktuppgifter

  E-post
  varhaiskasvatus(at)kokkola.fi

  Skicka inkomstutredningar och meddelanden som innehåller personuppgifter via elektronisk ärendehantering.

  Telefon
  06 828 9443

  måndag 9 – 11
  onsdag 9 – 11

  Postadress
  Karleby stad
  Tjänster för småbarnspedagogik
  PB 43
  67101 Karleby

 • Du får handledning och rådgivning i frågor som gäller

  • privat småbarnspedagogik och servicesedlar
  •  servicesedelns självriskandel

  Kontaktuppgifter

  E-post
  varhaiskasvatus(at)kokkola.fi

  Skicka inkomstutredningar och meddelanden som innehåller personuppgifter via elektronisk ärendehantering.

  Du kan också skicka e-post och be att du kontaktas per telefon.

  Postadress
  Karleby stad
  Tjänster för småbarnspedagogik/servicesedel
  PB 43
  67101 Karleby