Fortsätt till innehållet

Personalens kontaktinformation

Aspvik, Petri
Museivaktmästare
Tfn 044 7809 476 / 040 8065 164
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Kundbetjäning
– Marknadsföring

Axelqvist, Nina
Samlingsamanuens
Tfn 044 780 9760
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Föremålssamlingar
– Fotosamlingar

Engberg, Erik
Forskningsamanuens
Tfn 044 780 9757
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Forsknings- och publikationsarbete
– Informationstjänster
– ETT-samarbete

Järvelä, Pirkko
På arbetsledigt till 30.4.2024

Landskapsamanuens
Tfn 044 780 9758
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Verksamheten i lokala museer
– Vård av byggd kulturmiljö och myndighetsuppdrag

Kangasvieri, Stina
Servicesekreterare
Tfn 044 780 9474
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Kundbetjäning
– Ekonomi- och personalärenden

Kurth, Joanna
Museichef
Tfn 044 780 9574
förnamn.efternamn@kokkola.fi

Känsälä, Risto
Landskapsamanuens
Tfn 044 780 9758
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Verksamheten i lokala museer
– Vård av byggd kulturmiljö och myndighetsuppdrag

Laasasenaho, Jere
Utställningsmästare
Puh. 040 806 8126

Meller, Katriina
Konstamanuens
Tfn 0408 050 818
förnamn.efternamn@kokkola.fi

Mustonen, Jouni
Kulturmiljöamanuens
Tfn 044 780 9759
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Myndighetsuppdrag i samband med byggd kulturmiljö och restaurering
– Kulturmiljöer vid vattendrag och havsområden

Pasanen, Sari
Publikarbetsamanuens
Tfn 050 4633157
– Publikarbete

Puikko, Anna Katriina
Informationsserviceamanuens
Tfn 044 7809 576

Rintala, Charlotta
Lokalvårdare
Tfn 044 780 9431
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Städning

Riska, Marcus
Museimästare
Tfn 044 780 9575
förnamn.efternamn@kokkola.fi

Skantsi, Lauri
Arkeolog
Vikarie för museichefen
Tfn. 044 780 9055
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Arkeologiska kulturmiljöns myndighetsuppdrag i Mellersta Österbotten
– Popularisering av arkeologi
– Främjande av arkeologisk forskning

Suutari, Elina
På arbetsledigt 4.9.2023-31.8.2024

Utställningsamanuens
– Utställningsverksamhet

Svenfors-Furu, Susanne
Konstsamlingsamanuens
Tfn 044 780 9052
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Konstsamlingarna
– Konstnärsbanken

Vuorimies, Elina
Utställningsamanuens
förnamn.efternamn@kokkola.fi
Tfn 044 780 9478
– Utställningsverksamhet

Witting-Kangasniemi, Monica
Museivärdinna
Tfn 044 780 9477
förnamn.efternamn@kokkola.fi
– Museibutiken
– Kundbetjäning
– Guidning
– Marknadsföring

E-postadress förnamn.efternamn@kokkola.fi