Fortsätt till innehållet
Kuvaus vanhasta kaupungista rakennuksineen, etualalla näkyy niittyä ja lehmiä.

Utställningar och evenemang

K.H.Renlunds museums utställningsverksamhet har som mål att genom sina utställningar ge en mångsidig bild av Karlebys och Mellersta Österbottens kulturhistoria och konst. Museets egna samlingar utgör grunden för utställningsverksamheten och erbjuder element som stärker Karlebys stadsidentitet. K.H.Renlunds museum ordnar årligen 5–7 temporära utställningar med vikten på modern konst och ITE-konst. Genom museets egna samlingar presenteras regionens kulturhistoria och konst med olika teman och fenomen.

Vi har fritt inträde till alla museets utställningar.

Konstverk: Conrad Sovelius, Södra delen af Gamla Karleby Stad från öster, 1876. K.H.Renlunds museum

Temporära utställningar

 • Utställt 20.9.2023–14.2.203
  Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18

  Sketches of North är en helhet med verk av Hannu Karjalainen med rörlig bild och stark ljudmiljö. Helheten visas nu för första gången för publik vid K.H. Renlunds museums Utställningshall. Verket är abstrakt reflekterande, hypnotiskt till sin stämning, men också stundvis lekfullt och leder åskådaren till att hänge sig åt sina egna tolkningar av de dimensioner av kontakt mellan människan och naturen som verket presenterar.

  Läs mer om utställningen!

  Stillbild av verket Sketches of North, Hannu Karjalainen, 2023

 • Utställt 26.5-22.10.2023
  Rooska Gården, Långbrogatan 39, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18

  I utställningen får vi kasta våra nyfikna blickar på donationssamlingar av marginalkonst som K.H.Renlunds museum de senaste åren har fått ta emot. De nyaste håller man just på att packa upp efter transporten. Vi vill visa upp pärlor i våra samlingar och dela med våra museibesökare känslan av glädje man får uppleva när man öppnar en spännande gåva. Utställningens kurator är kulturproducenten och konstförläggaren Liisa Heikkilä-Palo i samarbete med K.H.Renlunds museum.

  Med marginalkonst avses bildkonst som skapats utan konstnärsutbildning eller utanför konstfältets konventioner. Det är inget sammanhängande eller unisont fenomen, utan konstnärer och verk som räknas med i detta sammanhang definieras framför allt av att de inte följer kulturens huvudströmningar och praxis inom konsten. Konsthistorien räknar med många olika konstgenrer som uppkommit i marginalen, till exempel outsider-konst, art brut, naiv konst, art singulier och modern folkkonst.

  K.H.Renlunds museum har mottagit omfattande donationer av marginalkonst från Mellaneuropa. Samlingen är internationellt betydande till sin omfattning. Donationssamlingarna av bl.a. Maija och Volker Dallmeier, Elke och Werner Zimmer samt Dietz Mertin omfattar olika riktningar inom marginalkonst. Nu ställer vi ut utvalda, fantastiskt häpnadsväckande verk ur dessa samlingar.

  Utställningen omfattar många verk av klassiska konstnärer inom naivismen, till exempel Ilija Bašičević, Anna Ličková, Nikifor, Eduard Odenthal och Natalie Schmidtová.

  Kom och se vad som fanns i förpackningarna!

   

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5165

  Bild: Maria Tarnawska-Wojtowiez, Blumenstrauss, Dietz Mertins konstsamling KHRM/Marcus Riska

Bestående utställningar

 • Rooska Gården, Långbrogatan 39, Karleby
  Öppet ti-sö 11–16, to 11–18

  Handelsman Andreas Roos lät bygga Rooska gården år 1813 till ett hem för sin familj. Numera är byggnaden en av K.H.Renlunds museums utställningslokaler. I övre våningen presenteras glimtar ur 1800-talets Gamlakarleby samt familjen Roos. Ett annat centralt tema är Karl Herman Renlund och hans konstsamling med verk från den finländska konstens guldålder.

  Glimtar från 1800-talet

  Utställningen i Rooska gårdens övre våning berättar om livet i Gamlakarleby under stadens storhetstid på 1800-talet. Övre våningen i stadens mäktigaste byggnad användes redan då som fest- och representationslokal. Här tog man också emot kejsare Alexander I då han besökte staden år 1819.
  Husets nedre våning var åter i vardagsbruk. Det var där Andreas Roos hade sin handelsbutik och familjen med tio barn bodde.

  K.H.Renlunds testamentsdonation

  Karl Herman Renlund (1850–1908) föddes i Gamlakarleby som son till en sjöman. Han avancerade från springpojke i en järnhandel till en stor affärsman som under sin livstid samlade en ansenlig förmögenhet. Han hade även anmärkningsvärda samhälleliga uppgifter och invaldes till ståndslantdagen som representant för borgarna i Helsingfors och senare för borgarna i Gamlakarleby. Till sin natur var han sällskaplig och i hans stora vänkrets ingick bl.a. Jean Sibelius och Pekka Halonen.
  Utställda i Rooska gårdens andra våning finns kända verk från den finländska konstens guldålder av bl.a. Beda Stjernschantz, Magnus Enckell, Pekka Halonen och Viktor Westerholm. Där presenteras också Karl Herman Renlunds personhistoria.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5165

 • Saltmagasinet, Långbrogatan 39, Karleby
  Öppet: lö-sö 11-16. Öppet också på beställning.

  Leo Torppas kamerasamlings utställningen är stängd pga gårsdsplansrenovering på Rooska gården!

  Karlebyfotografen Leo Torppas samlarintresse ledde till en samling av gamla kameror och fotoutrustning. Samlingen övergick i stadens ägo på 1990-talet och största delen av den har ställts fram i K.H. Renlunds museum. Den unika samlingen av kameror och fotoutrustning finns i Rooska gårdens saltmagasin.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5165

 • Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18

  Lassanderska huset byggdes ursprungligen på Gustav Adolfs gata år 1748 men flyttades senare till museikvarteret. I huset har bl.a. köpmansfamiljerna Lassander och Ahla bott. Lassanderska huset har möblerats till ett köpmannafamiljehem i 1700-tals stil. Här kan man även bekanta sig med handelns och sjöfartens historia.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809476. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 0448065164

 • Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18

  Museets utsttällning erbjuder inblickar i en mångskiftande historia, där modiga och företagsamma (gamla) karlebybor – invånare och inflyttande – spelar huvudrollen och förmedlar berättelsen. Föremål, konst och skriftligt material från museets egna samlingar lyfts fram genom olika teman: Föregångare, företagare, försvarare, händiga, konstruktörer och undsättare. I utställningen kan vi stanna upp inför vyer från stadslivet vardag.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809476. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 0448065164

  Bild: K.H.Renlunds museums bildsamlingar

 • 2023
  17.3.−28.5.2023 Vardagsnotiser, Sari Koski-Vähälä
  3.2-30.4.2023 Beethovens häst, Sami Funke
  14.10.2022-8.1.2023 Trä i konst, Tiina Laasonen, Jenni Tieaho, Hanna Vahvaselkä,
  Anniina Vainionpää och Camilla Vuorenmaa

  2022
  25.5-25.9.2022 Sagolikt! Kerttu Meriläinens siluetter ur museets konstsamling
  3.6.-31.8.2022 Fäder och söner, Esa Riippa, Riku Riippa, Clas-Olav Slotte, Joel Slotte
  1.4. –7.5.2022, Dags att fira, Bildkonstskolan 40 år
  11.3.-30.4.2022 Sätt att vara, Tero Annanolli, Reetta Breilin, Jenni Haili,
  Pauliina Mäkelä, Tuulia Penttilä ja Sanni Salmela
  18.6.2020-20.2.2022, Karleby 400 jubileumsutställning ‘Lyckan står den djärve bi’

  2021
  31.12.2021 Juhani Melenders jubiluemsutställning Visionsmålningar  (Stadshuset)
  29.10.2021–12.1.2022, Bitar, Minna Tuohisto-Kokko
  3.6-10.10, ITE upp i de blå
  4.3-9.5, Yxpila projekt, Jari Eklund, Michael Neunstedt ja Rune Snellman
  10.12.2020-31.1.2021, Seascapes, Kivistö & Leppisaari
  18.6.2020-, Karleby 400 jubileumsutställning

  2020
  26.9-29.11.2020, 5  GUMMOR
  18.6.2020-, Karleby 400 jubileumsutställning
  11.6.-16.9.2020, Nordiska konstskolans alumniutställning
  13.2-26.4.2020, ITE-konstens jubileumsutställning
  13.2-5.4.2020, Nordic Outsider Craft
  21.11.2019-19.1.2020, 5 GUBBAR
  7.10-26.1.2020, Dialoger ur samlingarna

  2019
  20.6-27.10.2019, Wanted ITE
  25.4-22.9.2019, Sommar i blicken, Ur museets egna samlingar
  21.2-2-6-2019, Jordens tid, Jyrki Portin
  24.1-24.3.2019, Elfenbentornets demolerare, Valentina Näsi och Seppo Kalliokoski
  15.11.2018-3.2.2019, Berättelser från Slovakien och Finland- Ondrej Šteberl & Emma Helle
  8.10.2018-2.1.2019, Håkan Ahlnäs, Livet

  2018
  24.5-30.9.2018, Garderobfynd
  15.3-21.10.2018, ITE-Miniatyrvärldar
  9.3-15.4.2018, Rune Snellman, Morpheus – Två städer
  1.12.2017-19.2.2018, Avaritia & Eppur Si Muove
  19.10.2017-18.2.2018, Transitions of energy

  2017
  12.10-19.11.2017, Owe Åsvik, retrospektiv
  8.6–24.9.2017,  Väderstämningar, målningar av Veikko Vionoja
  18.5-17.9.2017, Bångstyrig ITE
  2.5-4.6.2017, Klassiker på turné, Konvalecenten
  7–28.4.2017, Karleby bildkonstskola för barn och unga 35 jubileumsutställning

Evenemang

K.H.Renlunds museum ordnar många olika evenemang och upplevelser för sin publik. I dem ingår såväl seminarier med gästande sakkunniga som evenemang för hela familjen. Det finns många etablerade evenemang och dessutom får publiken njuta av program vid sidan om i anknytning till teman för de temporära utställningarna. Det är alltid fritt inträde till museets evenemang.

Årliga evenemang

 • OBS! År 2023 ordnas inte städdagen p.g.a. renovering av Rooska gården samt museikvarteret.

  Städdagen är en festdag för de som gillar loppmarknader och återvinning. Under Städdagen förvandlas Rooska gården och Storgatan till ett enda stort loppisområde och en skattkammare för oförglömliga fynd.
  Idén med Städdagen är att göra det enklare att återvinna samt att skapa en levande och ansvarsfull stadskultur. Evenemanget arrangeras i samarbete med City Kokkola och Storgatans företagare som en del av den nationella städdagen.
  Rooska gården, Långbrogatan 39 och Storgatan.

  Bokning av plats på Rooska gården
  Museivärdinna Monica Witting-Kangasniemi tfn. 044 780 9477
  monica.witting-kangasniemi@kokkola.fi

  Bokning av plats i parkeringsruta på Storgatan
  City Kokkola, Kari Moilanen tfn 0400 510 940
  kari.moilanen@citykokkola.fi

 • Handelns och kulturens natt ordnas årligen i Karleby den andra fredagen i september. Då ordnas många evenemang i staden och de flesta affärerna har öppet till sent på natten.
  Också vid Rooska gården ordnas program av olika slag och inne kan man vid sidan av utställningarna också njuta av pop up-konserter. Rooska gården med museibutiken har öppet till kl. 22.

 •  

  Drakes jul är ett stämningsfullt museiobjekt som kan besökas med ledning av en guide. Fredrik och Anna Drakes hem pyntas med familjens eget julpynt, julbordet dukas och julmusik spelas.
  Drakes jul ordnas den nästsista lördagen i november.