Fortsätt till innehållet
Kuvaus vanhasta kaupungista rakennuksineen, etualalla näkyy niittyä ja lehmiä.

Utställningar och evenemang

K.H.Renlunds museums utställningsverksamhet har som mål att genom sina utställningar ge en mångsidig bild av Karlebys och Mellersta Österbottens kulturhistoria och konst. Museets egna samlingar utgör grunden för utställningsverksamheten och erbjuder element som stärker Karlebys stadsidentitet. K.H.Renlunds museum ordnar årligen 5–7 temporära utställningar med vikten på modern konst och ITE-konst. Genom museets egna samlingar presenteras regionens kulturhistoria och konst med olika teman och fenomen.

Vi har fritt inträde till alla museets utställningar.

Konstverk: Conrad Sovelius, Södra delen af Gamla Karleby Stad från öster, 1876. K.H.Renlunds museum

Utställningar

 • Och kriget var förfärligt visar verk med krigsmotiv ur Karleby stads samlingar. Utställningen som inspirerats av 170-årsdagen för slaget vid Halkokari leder besökarna till stämningen under krigföring vilket ger vingar till tolkningar ur olika perspektiv. Utställningshelheten bygger på tiden från 1800-talet till nutid.  Såväl konstnärer som tjänstgjorde som soldater, de som drömde om krig och de som vapenvägrade får sina röster hörda. 

  Läs mera!

 • Slagfält, segermarscher och de sista stunderna. Och kriget var förfärligt tar betraktaren till krigsupplevelser genom konsten. På utställningen finns verk med krigstema ur Karleby stads samlingar från 1800-talet till nutid. Utställningen har inspirerats av den lokalt betydande striden under Krimkriget, slaget vid Halkokari år 1854, vilket det är 170 år sedan den 7 juni.  

  Läs mera!

 • Rooska Gården, Långbrogatan 39, Karleby
  Öppet ti-sö 11–16, to 11–18

  Handelsman Andreas Roos lät bygga Rooska gården år 1813 till ett hem för sin familj. Numera är byggnaden en av K.H.Renlunds museums utställningslokaler. I övre våningen presenteras glimtar ur 1800-talets Gamlakarleby samt familjen Roos. Ett annat centralt tema är Karl Herman Renlund och hans konstsamling med verk från den finländska konstens guldålder.

  Glimtar från 1800-talet

  Utställningen i Rooska gårdens övre våning berättar om livet i Gamlakarleby under stadens storhetstid på 1800-talet. Övre våningen i stadens mäktigaste byggnad användes redan då som fest- och representationslokal. Här tog man också emot kejsare Alexander I då han besökte staden år 1819.
  Husets nedre våning var åter i vardagsbruk. Det var där Andreas Roos hade sin handelsbutik och familjen med tio barn bodde.

  K.H.Renlunds testamentsdonation

  Karl Herman Renlund (1850–1908) föddes i Gamlakarleby som son till en sjöman. Han avancerade från springpojke i en järnhandel till en stor affärsman som under sin livstid samlade en ansenlig förmögenhet. Han hade även anmärkningsvärda samhälleliga uppgifter och invaldes till ståndslantdagen som representant för borgarna i Helsingfors och senare för borgarna i Gamlakarleby. Till sin natur var han sällskaplig och i hans stora vänkrets ingick bl.a. Jean Sibelius och Pekka Halonen.
  Utställda i Rooska gårdens andra våning finns kända verk från den finländska konstens guldålder av bl.a. Beda Stjernschantz, Magnus Enckell, Pekka Halonen och Viktor Westerholm. Där presenteras också Karl Herman Renlunds personhistoria.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 0408065165

 • Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18

  Lassanderska huset byggdes ursprungligen på Gustav Adolfs gata år 1748 men flyttades senare till museikvarteret. I huset har bl.a. köpmansfamiljerna Lassander och Ahla bott. Lassanderska huset har möblerats till ett köpmannafamiljehem i 1700-tals stil. Här kan man även bekanta sig med handelns och sjöfartens historia.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809476. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 0408065164

 • Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18

  Museets utsttällning erbjuder inblickar i en mångskiftande historia, där modiga och företagsamma (gamla) karlebybor – invånare och inflyttande – spelar huvudrollen och förmedlar berättelsen. Föremål, konst och skriftligt material från museets egna samlingar lyfts fram genom olika teman: Föregångare, företagare, försvarare, händiga, konstruktörer och undsättare. I utställningen kan vi stanna upp inför vyer från stadslivet vardag.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809476. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 0408065164

  Bild: K.H.Renlunds museums bildsamlingar

 • Elina Warstas utställning Takaa vuorten, maitten, merien cirkulerar i biblioteken i Mellersta Österbotten 3.4–17.11.2024.   Läs mer!  

 • 2024
  1.3–26.5
  Mellan världar, Hanna Viitalan, K. Tschährä
  26.1. – 7.4.2024 Skuggspel, Anni Laukka

  2023
  14.10.2022-8.1.2023
  Trä i konst, Tiina Laasonen, Jenni Tieaho, Hanna Vahvaselkä,
  Anniina Vainionpää och Camilla Vuorenmaa
  3.2-30.4.2023 Beethovens häst, Sami Funke
  17.3.−28.5.2023
  Vardagsnotiser, Sari Koski-Vähälä
  26.5-22.10.2023 Unboxing — Gåvor från marginalen

  2022
  18.6.2020-20.2.2022,
  Karleby 400 jubileumsutställning ‘Lyckan står den djärve bi’
  28.1.-13.3.2022 Vinyl och vision, Konvolutkonsten
  11.3.-30.4.2022 Sätt att vara, Tero Annanolli, Reetta Breilin, Jenni Haili,
  Pauliina Mäkelä, Tuulia Penttilä ja Sanni Salmela
  1.4. –7.5.2022, Dags att fira, Bildkonstskolan 40 år
  25.5-25.9.2022
  Sagolikt! Kerttu Meriläinens siluetter ur museets konstsamling
  3.6.-31.8.2022 Fäder och söner, Esa Riippa, Riku Riippa, Clas-Olav Slotte, Joel Slotte

  2021
  29.10.2021–12.1.2022,
  Bitar, Minna Tuohisto-Kokko
  31.12.2021
  Juhani Melenders jubiluemsutställning Visionsmålningar  (Stadshuset)
  3.6-10.10, ITE upp i de blå
  4.3-9.5, Yxpila projekt, Jari Eklund, Michael Neunstedt ja Rune Snellman
  10.12.2020-31.1.2021, Seascapes, Kivistö & Leppisaari
  18.6.2020-, Karleby 400 jubileumsutställning

  2020
  26.9-29.11.2020, 5  GUMMOR
  18.6.2020-, Karleby 400 jubileumsutställning
  11.6.-16.9.2020, Nordiska konstskolans alumniutställning
  13.2-26.4.2020, ITE-konstens jubileumsutställning
  13.2-5.4.2020, Nordic Outsider Craft
  21.11.2019-19.1.2020, 5 GUBBAR
  7.10-26.1.2020, Dialoger ur samlingarna

  2019
  20.6-27.10.2019, Wanted ITE
  25.4-22.9.2019, Sommar i blicken, Ur museets egna samlingar
  21.2-2-6-2019, Jordens tid, Jyrki Portin
  24.1-24.3.2019, Elfenbentornets demolerare, Valentina Näsi och Seppo Kalliokoski
  15.11.2018-3.2.2019, Berättelser från Slovakien och Finland- Ondrej Šteberl & Emma Helle
  8.10.2018-2.1.2019, Håkan Ahlnäs, Livet

  2018
  24.5-30.9.2018
  , Garderobfynd
  15.3-21.10.2018, ITE-Miniatyrvärldar
  9.3-15.4.2018, Rune Snellman, Morpheus – Två städer
  1.12.2017-19.2.2018, Avaritia & Eppur Si Muove
  19.10.2017-18.2.2018, Transitions of energy

  2017
  12.10-19.11.2017, Owe Åsvik, retrospektiv
  8.6–24.9.2017,  Väderstämningar, målningar av Veikko Vionoja
  18.5-17.9.2017, Bångstyrig ITE
  2.5-4.6.2017, Klassiker på turné, Konvalecenten
  7–28.4.2017, Karleby bildkonstskola för barn och unga 35 jubileumsutställning

Evenemang

K.H.Renlunds museum ordnar många olika evenemang och upplevelser för sin publik. I dem ingår såväl seminarier med gästande sakkunniga som evenemang för hela familjen. Det finns många etablerade evenemang och dessutom får publiken njuta av program vid sidan om i anknytning till teman för de temporära utställningarna. Det är alltid fritt inträde till museets evenemang.

 • Elina Försti: Så ska det ses!

  6.6. kl. 18.00
  Utställningshall, Långbrogatan 28

  Bildkonstnär Elina Förstis är bosatt i Alajärvi och utgångspunkten i hennes målningar är det gamla österbottniska byggnadsbeståndet i hennes närmiljö. De bekanta gråa ladorna och riorna har fräschast upp med ett färg- och formbad. Välkomna på vernissage! Evemanget är på finska.

 • Fredagen den 7 juni 2024 är det 170 år sedan striden vid Halkokari. Under minnesdagen  erbjuder K. H. Renlunds museum olika typer av innehåll. Läs mer!

 • 11.6. kl. 16
  Utställningshall, Långbrogatan 28

  Kom och lyssna när Elina Försti berättar om sina verk och hur de kommit till. Evenemanget är på finska. Konstnärsträffen förverkligas av K.H.Renlunds museum och Finska Kulturfondens projekt Vauhdittamo.

 • Välkommen till Karleby stads sommaröppning som i år ordnas på museigårdarna! Dagen börjar med barnprogram i museikvarteret (kl. 11.00 – 14.00) och fortsätter med musikuppträdanden på Rooska gården (kl. 14.00 – 17.00). Läs mer!