Fortsätt till innehållet
Ahti Räinä

Enligt jaktlagen är det markägaren som har rätten att bedriva jakt och att bestämma om rätten. Ansvarsområdet Markområden företräder staden i egenskap av markägare.

Staden bedriver som markägare inte jakt och säljer inte heller jaktlicenser. Ett område som lämpar sig för jakt och jakträtten på det har utarrenderats till det jaktsällskap som är verksamt inom det aktuella området. Avtalen är tidsbundna och ses över och uppdateras med regelbundna mellanrum.