Fortsätt till innehållet
Ahti Räinä

Stadens skogstjänster säljer årligen ca 100–200 m3 brännved. Virket som säljs samlas i huvudsak från små avverknings- och vårdobjekt eller som biprodukt från större arbetsområden. Verksamhet som siktar på egentlig försäljning av brännved förekommer inte.

Virke säljs slumpmässigt i den takt som partier som lämpar sig som brännved samlas. Virket säljs utan skilt reserverings- eller beställningssystem. Varan som säljs förvaras i regel i högar längs vägar, avkvistade och uppsågade till ca 3 meters längd.

Priset på brännved bestäms enligt gällande upphandlingsavtal för virke.

Man kan också fråga sig för om tillvaratagande av brännved till husbehov vid objekt där avverknings- och röjningsrester inte förs bort. Om skiften för brännved ska alltid överenskommas fallspecifikt med stadens skogstjänster. För skiften för brännved gäller ingen avgift.