Fortsätt till innehållet
Ahti Räinä

Staden har också en roll som skogsägare. Staden äger odlingsmark, skogar, planlagda grönområden och andra områden för varierande ändamål.

Stadens historia som skogsägare börjar från grundandet av staden år 1620. Då gav Sveriges konung bland annat skog både i stadens näromgivning och i Perho som grundläggningsdonation av kronans (statens) markområden.

2020 äger staden ca 4 500 ha mark inom skogsbruket (skogs- och tvinmarker samt impediment). Ca 1 200 ha av denna mark finns på Perho kommuns område. Stadens skogsinnehav täcker både omfattande enhetliga områden som enskilda lägenheter på olika håll i kommunen.

Staden behöver mark och skogar bl.a. för att tillfredsställa behovet av byggnadsmark och bytesmark, för att skydda grundvattnet och för att trygga rekreationsområden samt möjligheterna att anlägga sådana. Skogar har också en ekonomisk betydelse för staden. Staden får inkomster vid försäljning av virke från skogarna.