Fortsätt till innehållet
Vy över Karleby storindustriområde med sina fabriksbyggnader sett snett uppifrån. I bakgrunden syns skog med vindkraftverk och längre bort havet.

Gällande generalplaner

Generalplan för hela kommunen

Centrum och dess närområden

* På området finns även andra generalplaner ikraft.

Planmaterial från Kelviå, Lochteå och Ullava kommuns tid finns enbart på finska.

Kyrkbyar och bybebyggelsen

Strandgeneralplaner

Generalplaner för storindustri-, vindkraft- och specialområden.

Kontaktinformation