Fortsätt till innehållet

Generalplan för hela kommunen

Centrum och dess närområden

* På området finns även andra generalplaner ikraft.

Planmaterial från Kelviå, Lochteå och Ullava kommuns tid finns enbart på finska.

Kyrkbyar och bybebyggelsen

Strandgeneralplaner

Generalplaner för storindustri-, vindkraft- och specialområden.

Kontaktinformation