Fortsätt till innehållet
Mamma med två barn ute
Fotograf: Mostphotos

Öppen småbarnspedagogik

Barn i hemvård kan delta i ledd småbarnspedagogisk verksamhet i en öppen familjeklubb eller barnklubb eller vid en lekpark med lekparksverksamhet.

Öppen småbarnspedagogik stödjer familjer i vård och fostran av barn samt erbjuder kamratstöd.

 • OBS! Tills vidare ordnas ingen klubbverksamhet.

  Den öppna familjeklubben är avsedd för barn under skolåldern som vårdas hemma samt deras familjer och vårdnadshavare.

  Varje gång ordnas någon form av ledd verksamhet såsom gemensamma lekar, sång, pyssel, teckning eller gympa.

  Vid behov kan du ta med egen matsäck.

  Du kan delta i den öppna familjeklubben enligt egen tidtabell och utan förhandsanmälan under klubbens öppettider. Deltagandet är avgiftsfritt.

  Du kan följa familjeklubbens verksamhet och aktuella evenemang på Instagram kokkolan_kaupungin_perhekerho.

  Öppettider

  tisdag 8.45 – 11.45
  onsdag 12.30 – 15.30
  torsdag 8.45 – 11.45
  fredag 12.30 – 15.00

  Kontaktuppgifter

  Runebergsgatan 62 B
  67100 Karleby
  tfn 040 489 2277

  Chef för klubbverksamheten

  daghemsföreståndare Outi Hankaniemi
  tfn 044 709 5714
  outi.hankaniemi(at)edu.kokkola.fi

 • OBS! Tills vidare ordnas ingen klubbverksamhet.

  Barnklubben är avsedd för 3–5-åriga Karlebybarn som vårdas hemma.

  Barnet kan bara delta i en grupp.

  Klubbarna ordnas från början av september till slutet av maj och följer i regel skolornas arbets- och lovdagar.

  Klubbarna ordnas både inomhus och utomhus och verksamheten innefattar lek, musik, pyssel, motion och annan upplevelserik verksamhet.

  I klubben serveras inga måltider men barnet kan ta med sig en liten matsäck.

  Du kan söka plats i barnklubben året om. Om det inte finns lediga platser i grupperna ställs ditt barn i kö. Ansökan är i kraft tills ditt barn får en plats eller ansökan återkallas.  Vi drar lott om platserna om det finns fler sökande än platser.

  Barn som har avbrott från småbarnspedagogiken (garanterad plats) eller för vilka det betalas hemvårdsstöd eller Karlebystöd kan också delta i klubbverksamheten.

  Barnet kan inte delta i klubbverksamheten samtidigt som det betalas stöd för privat vård av barnet.

  Klubbtider

  Barnklubb A

  måndag 8.45 – 11.45
  onsdag 8.45 – 11.45
  fredag 8.45 – 11.45

   

  Barnklubb B

  måndag 12.30 – 15.30
  tisdag 12.30 – 15.30
  torsdag 12.30 – 15.30


  Chef för klubbverksamheten

  daghemsföreståndare Outi Hankaniemi
  tfn 044 709 5714
  outi.hankaniemi(at)edu.kokkola.fi

 • Observera ändringar i lekparksverksamheten

  Lekparken i Halkokari är stängd på vecka 42 (17.-23.10.2021).

  Lekparken i Björkhagen är stängd på vecka 42 (17.-23.10.2021).

  Det ordnas ledd och övervakad lekparksverksamhet vid tre olika lekplatser i Karleby. Verksamheten ordnas utomhus för barn under skolåldern.

  Barn som är över 3 år har möjlighet att delta i lekparksverksamheten. Du kan lämna barnet hos ledaren vid lekparken. Lekparksverksamheten kostar 2,00 € per barn per dag 1.3. – 31.3. 2021. Avgift är 3,00€ per barn per dag fr.o.m 1.4.2021.

  Målet med verksamheten är att ge barn och vuxna möjlighet att leka tillsammans och lära känna andra barn och vuxna samt erbjuda omväxling i vardagen.

  Lekparksverksamheten ordnas vardagar kl. 9 – 13.

  Ingen lekparksverksamhet ordnas på familjedagar och barnen kan inte lämnas då vid lekparken. Hela familjen kan delta i den ledda verksamheten under familjedagen. Lekparksledarna meddelar separat om familjedagarna.

  Familjerna är också välkomna till lekparken under andra dagar.

  Kontaktuppgifter

  Lekparken i Halkokari
  Barken 43 – 45
  67300 Karleby
  tfn 040 489 2336

  Lekparken i Kyrkbacken
  Kyrkovägen 10 – 12
  67700 Karleby
  tfn 040 489 2187

  Lekparken i Björkhagen
  Guldbromsstigen 2
  67800 Karleby
  tfn 040 488 2919