Fortsätt till innehållet
Mamma med två barn ute
Mostphotos

Öppen småbarnspedagogik

Barn i hemvård kan delta i ledd och övervakad lekparksverksamhet.

Öppen småbarnspedagogik stödjer familjer i vård och fostran av barn samt erbjuder kamratstöd.

 • Det ordnas ledd och övervakad lekparksverksamhet vid tre olika lekplatser i Karleby. Verksamheten ordnas utomhus för barn under skolåldern.

  Lekparkerna med lekparksverksamhet är öppna vardagar kl. 9–13. Du kan lämna ditt barn som är över 3 år hos ledarna mellan kl. 9–12.

  Lekparksverksamheten kostar  3,00€ per barn per dag.

  Målet med verksamheten är att ge barn och vuxna möjlighet att leka tillsammans och lära känna andra barn och vuxna samt erbjuda omväxling i vardagen.

  Ingen lekparksverksamhet ordnas på familjedagar. Barnen kan inte lämnas då vid lekparken. Hela familjen kan delta i den ledda verksamheten under familjedagen. Lekparksledarna meddelar separat om familjedagarna.

  Familjerna är också välkomna till lekparken under andra dagar.

  Ansökan om lekparksverksamhet

  Lämna in ansökan i första hand till kontoret för småbarnspedagogik: Karleby stad, tjänster för småbarnspedagogik, PB 43, 67100 Karleby.

  Ansökan om lekparksverksamhet

  Ansökan behandlas inom en vecka från det att ansökan kommit in. Vårdnadshavaren kan inte lämna barnet vid lekparken före ansökan har behandlats och vårdnadshavaren fått ett beslut om beviljad plats inom lekparksverksamheten.

  Gå in och godkänn mottagandet av elektroniska myndighetsbeslut på webbplatsen suomi.fi så får du ett meddelande om beslutet genast när det har fattats (www.suomi.fi > meddelanden > läs och skicka meddelanden)

  Om du inte godkänner mottagandet av elektroniska beslut får du beslutet per brev inom cirka 7 arbetsdagar från det att beslutet skickas.

  Kontaktuppgifter

  Lekparken i Halkokari
  Barken 43 – 45
  67300 Karleby
  tfn 040 489 2336

  Lekparken i Kyrkbacken
  Kyrkovägen 10 – 12
  67700 Karleby
  tfn 040 489 2187

  Lekparken i Björkhagen
  Guldbromsstigen 2
  67800 Karleby
  tfn 040 488 2919