Fortsätt till innehållet
Mamma med två barn ute
Fotograf: Mostphotos

Öppen småbarnspedagogik

Barn i hemvård kan delta i ledd småbarnspedagogisk verksamhet i en öppen familjeklubb eller barnklubb eller vid en lekpark med lekparksverksamhet.

Öppen småbarnspedagogik stödjer familjer i vård och fostran av barn samt erbjuder kamratstöd.

 • Det ordnas ledd och övervakad lekparksverksamhet vid tre olika lekplatser i Karleby. Verksamheten ordnas utomhus för barn under skolåldern.

  Lekparkerna med lekparksverksamhet är öppna vardagar kl. 9–13. Du kan lämna ditt barn som är över 3 år hos ledarna mellan kl. 9–12.

  Lekparksverksamheten kostar  3,00€ per barn per dag.

  Målet med verksamheten är att ge barn och vuxna möjlighet att leka tillsammans och lära känna andra barn och vuxna samt erbjuda omväxling i vardagen.

  Ingen lekparksverksamhet ordnas på familjedagar och barnen kan inte lämnas då vid lekparken. Hela familjen kan delta i den ledda verksamheten under familjedagen. Lekparksledarna meddelar separat om familjedagarna.

  Familjerna är också välkomna till lekparken under andra dagar.

  Ansökan om lekparksverksamhet

  Lämna in ansökan i första hand till kontoret för småbarnspedagogik: Karleby stad, tjänster för småbarnspedagogik, PB 43, 67100 Karleby.

  Ansökan om lekparksverksamhet

  Ansökan behandlas inom en vecka från det att ansökan kommit in. Vårdnadshavaren kan inte lämna barnet vid lekparken före ansökan har behandlats och vårdnadshavaren fått ett beslut om beviljad plats inom lekparksverksamheten.

  Gå in och godkänn mottagandet av elektroniska myndighetsbeslut på webbplatsen suomi.fi så får du ett meddelande om beslutet genast när det har fattats (www.suomi.fi > meddelanden > läs och skicka meddelanden)

  Om du inte godkänner mottagandet av elektroniska beslut får du beslutet per brev inom cirka 7 arbetsdagar från det att beslutet skickas.

  Kontaktuppgifter

  Lekparken i Halkokari
  Barken 43 – 45
  67300 Karleby
  tfn 040 489 2336

  Lekparken i Kyrkbacken
  Kyrkovägen 10 – 12
  67700 Karleby
  tfn 040 489 2187

  Lekparken i Björkhagen
  Guldbromsstigen 2
  67800 Karleby
  tfn 040 488 2919

 • OBS! Tills vidare ordnas ingen klubbverksamhet.

  Den öppna familjeklubben är avsedd för barn under skolåldern som vårdas hemma samt deras familjer och vårdnadshavare.

  Varje gång ordnas någon form av ledd verksamhet såsom gemensamma lekar, sång, pyssel, teckning eller gympa.

  Vid behov kan du ta med egen matsäck.

  Du kan delta i den öppna familjeklubben enligt egen tidtabell och utan förhandsanmälan under klubbens öppettider. Deltagandet är avgiftsfritt.

  Du kan följa familjeklubbens verksamhet och aktuella evenemang på Instagram kokkolan_kaupungin_perhekerho.

  Öppettider

  tisdag 8.45 – 11.45
  onsdag 12.30 – 15.30
  torsdag 8.45 – 11.45
  fredag 12.30 – 15.00

  Kontaktuppgifter

  Runebergsgatan 62 B
  67100 Karleby
  tfn 040 489 2277

  Chef för klubbverksamheten

  daghemsföreståndare Outi Hankaniemi
  tfn 044 709 5714
  outi.hankaniemi(at)edu.kokkola.fi

 • OBS! Tills vidare ordnas ingen klubbverksamhet.

  Barnklubben är avsedd för 3–5-åriga Karlebybarn som vårdas hemma.

  Barnet kan bara delta i en grupp.

  Klubbarna ordnas från början av september till slutet av maj och följer i regel skolornas arbets- och lovdagar.

  Klubbarna ordnas både inomhus och utomhus och verksamheten innefattar lek, musik, pyssel, motion och annan upplevelserik verksamhet.

  I klubben serveras inga måltider men barnet kan ta med sig en liten matsäck.

  Du kan söka plats i barnklubben året om. Om det inte finns lediga platser i grupperna ställs ditt barn i kö. Ansökan är i kraft tills ditt barn får en plats eller ansökan återkallas.  Vi drar lott om platserna om det finns fler sökande än platser.

  Barn som har avbrott från småbarnspedagogiken (garanterad plats) eller för vilka det betalas hemvårdsstöd eller Karlebystöd kan också delta i klubbverksamheten.

  Barnet kan inte delta i klubbverksamheten samtidigt som det betalas stöd för privat vård av barnet.

  Klubbtider

  Barnklubb A

  måndag 8.45 – 11.45
  onsdag 8.45 – 11.45
  fredag 8.45 – 11.45

   

  Barnklubb B

  måndag 12.30 – 15.30
  tisdag 12.30 – 15.30
  torsdag 12.30 – 15.30


  Chef för klubbverksamheten

  daghemsföreståndare Outi Hankaniemi
  tfn 044 709 5714
  outi.hankaniemi(at)edu.kokkola.fi