Fortsätt till innehållet

Rytm & ljud

 • Samarbetspartner; musiker, dramapedagog Miia Kaunisto.

  Kontakta Miia Kaunisto (kaunistomiia@gmail.com / 050-577 2535) och kom i augusti-september  överens om en lämplig tidpunkt i september-oktober. Diskutera workshopens innehåll och förberedelser med eleverna (rytminstrument, bildande av ljud).

 • Workshopens mål

  • Bekanta sig med olika ljud.
  • Märka att man kan med egen röst / instrument / saker åstadkomma olika ljud (t.ex. höga – låga, sammanhängande – osammanhängande)
  • Märka att musiken består av olika element (t.ex. rytm, melodi osv.)
   genom att göra tillsammans får man ett gemensamt resultat; här ett ljudkonstverk

  Inledning

  Bekanta dig med målen för mångsidig kompetens nedan. (K2, K7)
  Bedöm elevernas förmåga att förstå rytm och ljud samt förmåga till samarbete och kreativitet. Vilka färdigheter borde eleverna speciellt öva sig på just nu?

   

  Mål för mångsidig kompetens


  K2 Kulturell och kommunikativ kompetens

  Att uttrycka sig

  Jag uttrycker mig mångsidigt
  Jag övar på positiv kommunikation i grupp; jag lyssnar, delar mina idéer, samarbetar i grupp samt uppmuntrar och uppskattar andra.


  K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

  Förmåga att delta

  Jag ser mig själv som en del av en större helhet.

 • Alla åtgärder nedan vidtas före workshopen. 

  Eleverna gör egna rytminstrument: t.ex. pärlsocker, ris, makaron mm. i en tom burk.
  Du kan också använda en tom wc-pappersrulle. Sätt tejp i ändarna på den tomma rullen när du lagt i den något av de ovannämnda.

  Man kan också spela med käppar som man hämtat utifrån.

  Pröva på olika ljud; det egna ljudet eller med hjälp av kroppen; hittar ni höga / låga ljud? Kan du med dina händer klappa två eller tre olika klappljud?

  • Vi bekantar oss med olika ljud och musikaliska element med olika instrument via övningar och lek.
  • Vi tar reda på ljud som olika instrument, kroppen, omgivningen och saker ger
  • Vi prövar rytmik, spelar och sjunger tillsammans.
 • Diskutera med eleverna om ljud, rytm och kreativitet:

  • Vad lärde sig eleverna om ljud och rytm?
  • Kommer de att uppmärksamma ljud, rytm och kreativitet på ett annat sätt i fortsättningen?
  • Hur jobbar klassen vidare med temat?
  • Hur uppnådde klassen målen som ställdes upp före workshopen?