Fortsätt till innehållet
 • Karleby stad erbjuder biblioteksservice vid huvudbiblioteket, bokbussen samt vid fem närbibliotek: Björkhagen, Kelviå, Lochteå, Ullava och Rahkonen.

  Kontakta stadsbibliotekets bibliotekarie Mikaela Byskata-Ahlskog (mikaela.byskata-ahlskog@kokkola.fi) och kom i augusti-september överens om en lämplig tidpunkt i september-oktober. Diskutera också om workshopens innehåll och förberedelser.

 • Målet med workshopen är att eleverna hittar sätt att använda sin fantasi och uttrycka sig med hjälp av lekfulla  och konkreta övningar.

  • Lekfullt arbete med fantasi och språk.
  • Arbeta med teman vänskap, ensamhet, känslor och uppfinningar

   

  Inledning

  • Bekanta dig med målen för mångsidig kompetens. (K2)
  • Bedöm elevernas förståelse och förmåga till vänskap och att uttrycka och reglera känslor. Vad borde eleverna speciellt öva sig på just nu?


  Mål för mångsidig kompetens 

  K2 Kulturell och kommunikativ kompetens

  Kompisfärdigheter

  • Jag övar att reglera och uttrycka mina känslor
  • Jag övar på att samarbeta med olika personligheter och i grupp
  • Jag övar på att bemöta andra och vara en god vän
 • Förberedande uppgift

  • Fundera och diskutera känsloord med eleverna: hur låter de? Vilken färg kan de ha? Vilka situationer förknippar man dem med? 
  • Hurdan är en riktigt god vän och vilka egenskaper och känslor är förkninppade med vänskap?
  • Om ni vill kan ni också fundera på vilken indelning av par/grupper som fungerar bäst i gruppen. 

  Samarbetspartnern har möjlighet att delta 2 x 45 min. Handledaren kommer till skolan.

 • Utgående från utdrag ur boken Kugghjärta av Peter Bunzl arbetar vi med uppfinningar, känslor och samarbete. 

  Metaformaskin 

  • I boken förekkommer mekaniner som är uppdragbara maskiner med mänskliga egenskaper. Eleverna får bygga vidare på de apparater/föremål de tagit fram och rita en mekanin och förklara dess egenskaper. Diskussion om robotar/människor/föremål och känslor. 
  • I boken finns en fiende och barnen i boken är tvungna att komma på snabba lösningar. Hur snabbt hittar eleverna (i par eller i grupp) en väg ut ur huset som fienden stängt in dem i om de bara får använda 3 vardagssaker de listat upp tidigare? 
 • Diskutera med eleverna om vänskap och känslor och utvärdera helheten;

  • Vad lärde sig eleverna om vänskap och känslor?
  • Hur kommer det inlärda att synas i elevernas vardag/i deras beteende?
  • Hur jobbar klassen vidare med temat?
  • Hur uppnådde klassen målen som ställdes upp före workshopen?