Fortsätt till innehållet

Kultur, hantverk och hållbar utveckling

 • Pynja grundades år 2018 och har sedan dess erbjudit handarbetsmaterial, inspiration och kurser i Karlebynejden.

  Pynja strävar till att erbjuda hantverkskunskaper och glädje till både stora och små. För oss är det viktigt att sprida den glädje som kreativt skapande kan erbjuda och samtidigt värna om vår gemensamma hantverkskultur.


  *Kontakta Lina Peräneva (studio@pynja.com / 040 740 1915)
  och kom i september överens om lämplig tidpunkt i september-november. Diskutera också workshopens innehåll och förberedelser (insamling av material etc.).

 • I verkstaden skapas ett konstverk i vävram

  Workshopen som anordnas av Pynja hålls i skolans lokaler.  Vi bekantar oss med vävning som hantverk, vävda material och fuderar på vilka material som kan användas vid vävning. I verkstaden tar vi även upp återanvändning av material och användningen av naturmaterial. Under verkstaden övas självuttryck, kreativitet och trygg användning av relevanta verktyg.

  Samarbetspartnern har möjlighet att delta 2 x 45 min.

   

  Inledning

  • Bekanta dig med målen för mångsidig kompetens nedan. (K1, K2, K7)
  • Bedöm elevernas förmåga till kreativitet, förståelse för betydelsen av hållbar utveckling och erfarenheter av kultur från Österbotten. Vilka färdigheter borde eleverna speciellt öva sig på just nu?

   

  Mål för mångsidig kompetens

  K1 Förmåga att tänka och lära sig

  • Jag använder min fantasi och uppfinningsrikedom i workshopen och utnyttjar min fantasi i kreativa lösningar.

  K2 Kulturell och kommunikativ kompetens

  • Jag litar på mina förmågor

  K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

  • Jag delar med mig av mina tankar och idéer i planeringsskedet
  • Jag tar ansvar för mitt eget lärande
  • Jag förstår betydelsen av hållbar utveckling för mig själv och miljön
 • Alla åtgärder nedan vidtas före workshopen.

  Individens/gruppens mål

  • Gå igenom målen för mångsidig kompetens med eleverna och förklara begreppsspråket.
  • Sätt tillsammans med eleverna upp mål enligt individens/gruppens behov.
  • Beakta elevernas inkluderande roll när mål sätts upp.


  Förberedelser inför workshopen

  • Bekanta er med termerna hantverk, konstverk och bruksföremål.
  • Studera olika textila material och vad de används till. Teman som kan utforskas är vilka textilier man hittar i sin omgivning; Hur textiler används i kontstverk?
  • Bekanta er med hållbar utveckling med hjälp av t.ex. kläders livscykel. Hur kan kläder användas längre och på vilket sätt kan materialet återanvändas till annat?
  • Samla mångsidigt material till workshopen: olika återanvända tyger som man klipper till trasor, garn, snören, pinnar, vass och liknande material som man kan anväda till att skapa ett textilt konstverk så ekologiskt som möjligt. Förutom detta behövs saxar, gafflar, stoppnålar och skissmaterial. Vävramen kan antingen byggas i förväg (instuktioner finns till förfogande) eller ordnas via Pynja.
 • Anvisningar för verksamheten

  Anvisa eleverna att diskutera i grupp om var man använder textiler och deras återbruk.

  • Vilka textiler hittar du i din omgivning och vad används de till?
  • Vad händer med textilerna du inte använder mera, t.ex. kläder?
  • Vilka material kan du använda i ditt konstverk? T.ex. en gammal t-skjorta eller örngott, garn eller naturmaterial som pinnar.
  • Planera ditt konstverk.


  Verksamheten

  • Under workshopen skapar eleverna kreativt och tillåtande sitt konstverk.
  • Konstverken skapas självständigt men en tillåtande miljö där andras ideér beröms och gemensam utveckling av ideér uppmuntras.
  • Under workshopen planeras det egna arbetet och de material som samlats in vävs till konstverk. Under skapandet uppmuntras kreativitet samtidigt som gunderna i vävning blir bekanta.
  • Konstverken är individuella, men vid överenskommelse kan de även skapas i par eller grupp.
  • Under arbetes gång ges uppmuntrande respons och vid verkstadens slut går eleverna tillsammans med handledaren igenom processen.
  • Avlutningsvis hålls en utställning där de färdiga hantverskprodukterna visas.
 • Sammanfattande utvärdering

  Diskutera med eleverna om kultur och hantverk och utvärdera helheten;

  • Vad lärde sig eleverna om hantverk och hållbar utveckling?
  • Hur jobbar klassen vidare med temat?
  • Hur uppnådde klassen målen som ställdes upp före workshopen?


  Idéer för fortsatt arbete

  • Ordna en utsällning med de färdiga konstverken.
  • Skapa ett större textilkonstverk tillsammans i hela gruppen.
  • Undesök vävning och textilkonst i grupparbeten.
  • Ordna en egen hantverksworkshop åt t.ex. föräldrar eller en anna klass
  • Donera arbeten till en vald målgrupp