Fortsätt till innehållet

Årskurs 5 – Hantverk

Kultur- och hantverkstradition i Österbotten

 • Hantverket i Mellersta Österbotten är en del av en levande folkkultur och allas rätt till kreativitet och hantverksskicklighet.

  Taito Keski-Pohjanmaa ry är en förening som grundades 1969 och hör till det riksomfattande Taitoförbundet. Dess uppgift är att främja hantverket från Mellersta Österbotten som kultur och näringsgren. Föreningens verksamhet vilar på den finländska hantverks- och kulturtraditionen och man strävar efter tidlöst formspråk.

  Verksamheten strävar även till att höja hantverkets status, att upprätthålla och sprida kunnandet, att utveckla ett högklassigt och säreget hantverk samt att stärka hantverksföretagandet.

  Det här arbetet görs årligen tillsammans med er av 10 – 14 arbetstagare. Antalet kunder i vår kurs- och rådgivningsverksamhet uppgår årligen till 10 000 – 13 000 och antalet elever i hantverksskolan uppgår till 250 – 300. Utöver det här når vi ca 70 000 personer genom mässor och utställningar.

  TAITO Keski-Pohjanmaa ry:s huvudsakliga tjänster är att tillhandahålla hantverkskurser och verkstäder, att upprätthålla en grundläggande hantverksskola, att förmedla hantverksmaterial och -produkter, att tillhandahålla Taito-företagstjänster, att ordna evenemang och att bedriva ambulerande hantverksrådgivning med hjälp av Designbussen samt att ordna utställningar och kulturresor.

  Välkommen till hantverkets värld!


  *Kontakta Taito Keski-Pohjanmaa (kankuri@taitokeskipohjanmaa.fi)
  och kom i augusti-september överens om lämplig tidpunkt i september-oktober. Diskutera också workshopens innehåll och förberedelser (insamling av material etc.).

 • Inledning

  • Bekanta dig med målen för mångsidig kompetens nedan. (K2, K7)
  • Bedöm elevernas interaktionsförmåga, förståelse för betydelsen av hållbar utveckling och erfarenheter av kultur från Österbotten. Vilka färdigheter borde eleverna speciellt öva sig på just nu?

   

  Mål för mångsidig kompetens

  K2 Kulturell och kommunikativ kompetens

  Kulturella möten

  • Jag är medveten om och får erfarenheter av kultur från svenska Österbotten
  • Jag bekantar mig med kulturtraditioner i Österbotten
  • Jag jämför kulturen i svenska Österbotten med andra kulturer i Finland

  K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

  Förmåga att delta

  • Jag delar med mig av mina tankar och idéer i planeringsskedet
  • Jag tar ansvar för mitt eget lärande
  • Jag utvecklar min samarbetsförmåga

  Hållbar utveckling

  • Jag förstår betydelsen av hållbar utveckling för mig själv och miljön
 • Välj alternativet för verksamheten tillsammans med eleverna:

  a) I Taito Keski-Pohjanmaas lokaler tillsammans med deras handledare
  b) I den egna skolan tillsammans med Taito Keski-Pohjanmaas handledare


  Samarbetsparten har möjlighet att delta 2 timmar.

 • Alla åtgärder nedan vidtas före workshopen.

  Individens/gruppens mål

  • Gå igenom målen för mångsidig kompetens med eleverna och förklara begreppsspråket.
  • Sätt tillsammans med eleverna upp mål enligt individens/gruppens behov.
  • Beakta elevernas inkluderande roll när mål sätts upp.

  Anvisningar för verksamheten

  • Bekanta dig tillsammans med eleverna med hantverkskultur och -traditioner i svenska Österbotten.
  • Presentera för eleverna olika alternativa vävarbeten och kom tillsammans med eleverna överens om både ram- och vävmodellerna.
  • Instruera eleverna i att samla det material de behöver och att tillverka vävramar med beaktande av hållbar utveckling.
 • Verksamhetens stomme

  • Arbeta med klassen i den valda lärmiljön på det sätt som valts tillsammans med eleverna.
  • Instruera eleverna att göra upp en vävplan endera ensam, parvis eller i grupp med beaktande av hantverkskulturen i Österbotten och hållbar utvecklig.
  • Fortsätt med vävningen endera ensam, parvis eller i grupp.
  • Ge eleverna respons på deras arbete, deras interna växelverkan och styrkor.
 • Diskutera med eleverna om kultur och hantverk och utvärdera helheten;

  • Vad lärde sig eleverna om kultur och hantverk?
  • Hur jobbar klassen vidare med temat?
  • Hur uppnådde klassen målen som ställdes upp före workshopen?

  Idéer för fortsatt arbete

  • Jämförelse av hantverkskulturen i närmiljön
  • Donering av arbeten till en vald målgrupp
  • Utställning av färdiga arbeten
  • Trivseln i den egna skolan höjs
  • Inlärningshelheten kan vara en del av klassens övriga helhetsskapande undervisning