Fortsätt till innehållet
 • Luova Lysti är ett litet företag med ett stort hjärta som bultar för individens rätt att bli sedd genom sin konst och kreativitet.

  Luova Lysti är ett företag som grundades 2020 och dess viktigaste uppgift är att skapa välbefinnande genom kreativitet. Luova Lysti vill finnas där de allra minsta konstnärerna får glädjas över sina framgångar och där man inte behöver be om lov för att få lämna sitt avtryck. Luova Lysti har varit samarbetsmedlem i barnkulturnätverket sedan 2021.

  Luova Lysti vill avspegla sina konstnärer och stolt lyfta fram allas, såväl barns, ungas som vuxnas konst på ett jämställt sätt. Varje konstnär förtjänar att bli sedd som den hen är.


  Kontakta Luova Lysti (luovalysti@luovalysti.fi)

  och kom överens i augusti-september om en lämplig tidpunkt i september-oktober då Marika Tyynismaa-Joukosalmi kan komma till skolan och hålla workshop. Diskutera om förberedelserna före workshopen. 

  Samarbetspartnern har möjlighet att delta 2 x 45 min.

 • I workshopen byggs en prototyp av en egen uppfinning

  Workshopen som leds av Luova Lysti ordnas i skolans lokaler. I verkstaden funderar vi över hur uppfinningar som andra inte ens har hört om kommer till, planeras och skapas! I verkstaden övas självuttryck, grupparbetsfärdigheter samt trygg användning av olika verktyg.

   

  Inledning

  • Bekanta dig med målen för mångsidig kompetens nedan (K1, K2, K7).
  • Bedöm elevernas förmåga till kreativitet och uttryck. Vilka färdigheter borde eleverna speciellt öva sig på just nu?


  K1 Förmåga att tänka och lära sig

  • Jag använder min fantasi och uppfinningsrikedom i verkstadsarbetet och utnyttjar min fantasi i kreativa lösningar.


  K2 Kulturell och kommunikativ kompetens

  • Jag litar på mina förmågor.
  • Jag övar på att ge och ta emot konstruktiv respons.


  K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

  • Jag delar med mig av mina tankar och idéer i planeringsskedet.
  • Jag tar ansvar för mitt eget lärande.
  • Jag övar på att lösa konflikter, hitta lösningar och fatta beslut i situationer som kräver samarbete.
 • Alla åtgärder nedan ska vidtas före handledaren kommer till skolan.


  Individens/gruppens mål

  • Gå igenom målen för mångsidig kompetens med eleverna och förklara begreppsspråket vid behov.
  • Sätt tillsammans med eleverna upp mål enligt individens/gruppens behov.
  • Beakta elevernas inkluderande roll när mål sätts upp.


  Förberedelser inför workshopen

  • Undersök olika uppfinningar och uppfinnare.
  • Fundera över vilken uppfinning som fortfarande är betydelsefull trots att man kanske inte kommer att tänka på det?
  • Teman som kan kombineras, exempelvis: På vilket sätt syns uppfinningar i människans historia, konsten eller exempelvis läkarvetenskapen?
  • Samla mångsidigt material till workshopen: olika kartonger, pinnar och liknande material så att byggandet blir så ekologiskt och alstren är så ekologiska som möjligt.

   

 • Anvisningar för verksamheten

  Anvisa eleverna att diskutera i grupp om uppfinningar och att uppfinna tillsammans.

  • Hurdana uppfinningar behövs i framtiden?
  • Hurdana uppfinningar används dagligen?
  • Vilken uppfinning berör ditt liv?
  • Hurdan uppfinning vill du skapa?


  Verksamheten

  • Eleverna arbetar i workshopen med sina uppfinningar på ett lekfullt och tillåtande sätt.
  • Det är viktigt att berömma andras idéer och hjälpa eleverna att vidareutveckla sina idéer!
  • Lekfullt uppfinnande och fantasifullt överdrivna uppfinningar är det viktigaste med workshopen.
  • I workshopen görs upp en plan för en uppfinning endera ensam, parvis eller i grupp.
  • Arbetet fortsätter med planering av prototyper.
  • Eleverna ges respons på deras arbete och deras idéer uppmuntras för uppfinningarna behöver inte vara verkliga! Uppfinningarna får också basera sig på fakta, men det är något som uppfinnaren/smågruppen får själv avgöra.

  Workshopens längd: 2 x 45 min i skolan, handledaren kommer till skolan

 • Sammanfattande bedömning

  Håll ett responssamtal med eleverna efter workshopen om uppfinning, mod att uppfinna och betydelsen av mod då man uppfinner något nytt. Gör en sammanfattande bedömning av inlärningshelheten med eleverna.

  • Bedömning med färgkoder.
  • Bedömning med bilder och ord.
  • Tankesmedja.
  • Sammanfattande diskussion.


  Idéer för fortsatt arbete

  • Gör en presentation av historiska uppfinningar.
  • Håll en utställning med planerna och prototyperna i skolan.
  • Ordna en uppfinnartävling i skolan.
  • Bygg en miniatyr med hela klassen eller skolan.