Fortsätt till innehållet

Årskurs 6 – Konst

 • Karleby bildkonstskola för barn och unga erbjuder målinriktad bildkonstundervisning som framskrider från nivå till nivå. Undervisningen är avsedd för 6–20-åriga barn och unga i Karleby. Undervisningen ordnas på finska och svenska. Inom den grundläggande konstundervisningen studerar ca 400 barn. Bildkonstskolan erbjuder också årligen öppna bildkonstkurser för barn och unga vid bildkonstskolan och i Kelviå, Lochteå och Maringais.

  I bildkonstskolan främjas elevernas kreativitet och skaparglädje och man skapar en stark grund för elevernas förhållande till konst. Eleverna uppmuntras till eget uttryck, framställande och tänkande samt noggrann iakttagelse av den visuella kulturen.

  Skolan utvecklar ett livslångt intresse för konst genom att eleverna får producera konst och uppleva konst. Undervisningen ger också färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom bildkonst eller någon annan visuell bransch.


  Kontakta Bildkonstskolan för barn och unga (merja.pohjonen@gmail.com / aija.isosaari@kokkola.fi)

  och kom överens i augusti-september om en lämplig tidpunkt i september-oktober. Diskutera om förberedelserna före workshopen. 

 • Målet är att påverka människors medvetenhet genom konst och att försöka berätta en helhet med bilder, symboler eller märken utan ord.

  Var och en skapar en del av ett stort konstverk. Var och ens del förstärker helhetens budskap. Delarnas placering planeras tillsammans i små grupper.
  Fundera med gruppen var konstverket kan placeras och till vem man vill visa konstverket.

  Individuella/gruppmål

  • Gå igenom målen för mångsidig kompetens med eleverna (K2, K7) och förklara begreppsspråket.
  • Sätt tillsammans med eleverna upp mål enligt individens/gruppens behov.
  • Beakta elevernas inkluderande roll när mål sätts upp.

   

  Mål för mångsidig kompetens

  K2 Kulturell och kommunikativ kompetens

  Socialt ansvar
  • jag lär mig att förstå människornas motiv för handling
  • jag utvecklar min egen aktivitet att möta andra, förstå, vara flexibel och uppskatta andra

  Medverkan
  • under planeringsstadiet delar jag mina egna tankar och idéer med andra
  • jag tar ansvar för mitt eget lärande
  • jag utvecklar min egen samarbetsförmåga

  K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

  Hållbar utveckling och inflytande
  • jag märker de positiva effekterna av mina handlingar och förändringarna hos människorna omkring mig

 • Alla åtgärder nedan vidtas före workshopen.

  Människorna har alltid under historien, från den förhistoriska tiden ända till nutiden, gjort märken, bilder, ristade bilder i grottor , reliefer på byggnaders väggar, muralmålningar osv.

  1 . Ta reda på varför bilder har blivit gjorda. Har bilderna budskap?
  2. Har vi symboler i nutiden och vad har de för uppgift ? Skyltar och vägvisare i trafiken, sjukhus, på olika evenemang osv.
  3. Planera i grupp ett tema eller ett budskap som ni vill föra vidare.
  4. Varje elev planerar och ritar individuellt en egen del till det stora konstverket (på papper).
  5. I workshopen får eleven rita det planerade motivet på den egna lerplattan som blir till en del av ett stort konstverk.

   

 • I worskshopen vid bildkonstskolan görs en keramikrelief som bildas av 20 x 20 cm stora bitar.

  Varje elev har färdigt med sig en plan av sin del av konstverket i ritad form, 20 x20 cm. Varje elev får en 20 x 20 cm stor kantig tjock platta, som hen kan arbeta med.

  Som färg använder vi keramikfärger (max. 2-3 olika färger). Med dessa kan man måla direkt på den obrända leran. Färdiga plattor kommer att bli brända i keramikugn. Detta för att keramikreliefen ska hålla så länge som möjligt.

   

  Verksamheten:

  1) 2 x 45 min i bildkonstskolan tillsammans med bildkonstskolans lärare

  2) 1 x 45 min i skolan , t.ex. om konstverket placeras eller ställs ut på skolgården.

   

 • Diskutera med eleverna om att föra fram ett budskap via konst samt utvärdera workshopen som helhet;

  • Vad lärde sig eleverna om budskap och konst?
  • Hur jobbar klassen vidare med temat budskap och konst?
  • Hur uppnådde klassen målen som ställdes upp före workshopen?