Fortsätt till innehållet

Drama och teater som uttrycksform för känslor

 • Karleby Ungdomsförening, KUF, grundades 1894. År 1909 invigdes föreningshuset Jungsborg. Verksamheten består av bland annat teater, teaterskola, barnteaterklubb, dans, körverksamhet, konserter samt kurser. Föreningen samarbetar aktivt med andra svensk- och finskspråkiga föreningar och sammanslutningar i nejden. Föreningshuset Jungsborg används till den egna verksamheten samt för uthyrning.

  Kontakta Karleby Ungdomsförening r.f., KUF, (jungsborg@gmail.com) och kom i augusti-september överens om en lämplig tidpunkt i september-oktober.  Diskutera också workshopens innehåll och förberedelser.

 • Workshopens mål är att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig själva via drama och teater. Temat för workshopen är konfliktlösning, och workshopen har som mål att ge eleverna en chans att bekanta sig med, samt behandla temat med hjälp av olika drama- och teaterövningar. Drama och teater är en bra och fungerande metod när man vill främja och utveckla barns och ungdomars sociala kompetens och färdighet. Via drama och teater uppmuntras eleven till att fungera som en ansvarsfull medlem inom gruppen.

  Eleverna får:

  – Bekanta sig med drama och teater som en uttrycksform
  – Bekanta sig med drama- och teaterövningar som uppmuntrar till interaktion, grupparbete samt utveckling av sociala färdigheter

   

  Individens/gruppens mål

  • Gå igenom målen för mångsidig kompetens (K2, K7) med eleverna och förklara begreppsspråket.
  • Sätt tillsammans med eleverna upp mål enligt individens/gruppens behov.
  • Beakta elevernas inkluderande roll när mål sätts upp.

   

  Mål för mångsidig kompetens 

  K2 Kulturell och kommunikativ kompetens

  Kompisfärdigheter

  • Jag övar att reglera och uttrycka mina känslor
  • Jag övar på att förstå andras beteende och val
  • Jag uppmuntrar mig själv att uttrycka mig mångsidigt (i grupp)

   

  K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

  Förmåga att delta

  • Jag övar på att lösa konflikter, hitta lösningar och fatta beslut i situationer som kräver samarbete.
 • Förberedelser

  Eleverna diskuterar i grupper, samt med läraren om följande frågor om konfliktlösning:
  – Vad är en konflikt?
  – Vad är viktigt att komma ihåg när man skall lösa en konflikt?


  Samarbetspartnern har möjlighet att delta 2 x 45 min. Workshopen hålls vid Jungsborg. De klasser som inte kan gå/cykla till Jungsborg kommer handledaren till skolan.

   

 • Efter att eleverna på förhand i skolan bekantat sig med ämnet samt diskuterat om det, behandlas ämnet vidare med hjälp av olika drama- och teaterövningar. Dessa övningar skall hjälpa till att göra ämnet lätt att förstå, samt möjligt att bearbeta.


  Workshopen består av 2 lektioner som kommer att fungera som en helhet.

 • Diskutera med eleverna om konfliktlösning och utvärdera helheten;

  • Vad lärde sig eleverna om konfliktlösning?
  • Hur kommer det inlärda att synas i deras vardag/i deras beteende?
  • Hur jobbar klassen vidare med temat?
  • Hur uppnådde klassen målen som ställdes upp före workshopen?