Fortsätt till innehållet
 • Konsttestarna är Finlands största program i konstfostran. Verksamheten tar med alla åttondeklassare i Finland och deras lärare på 1–2 högklassiga konstbesök om året. Konsttestarnas verksamhet når årligen 65 000 personer i alla kommuner i Finland. Mängden besök och besöksmålen varierar från år till år beroende på finansiering.

  Konsttestarna produceras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Verksamheten inleddes på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto under läsåren 2017–2020. Utöver huvudfinansiären Suomen Kulttuurirahasto är även Svenska kulturfonden med och finansierar verksamheten. Hösten 2020 anslöt sig dessutom undervisnings- och kulturministeriet till finansiärerna med riksdagens beslut.

 • Konsttestarna bidrar med en resurs för konst-, medborgar- och demokratifostran i skolorna. Målet är att undanröja alla hinder för deltagande för att unga ska få tillgång till likvärdiga konstbesök oavsett funktionsvariation, modersmål eller hemort.

  Kärnan i Konsttestarna är att erbjuda elever i åk 8 nya konstupplevelser och ge dem redskap att bilda åsikter om sina upplevelser. Vad tycker unga om konstupplevelsen? Skulle de besöka stället/delta i evenemanget etc. igen?

  Konsttestarna samlar in feedback från eleverna. Responsen från de unga hjälper både Konsttestarna och hela konstfältet i Finland att bättre beakta unga och deras behov vid planeringen av konstinnehåll och särskilt publikarbetet i anslutning till dem.

  Konsttestarna erbjuder även lärare stöd och möjligheter att utnyttja konstinnehåll i deras pedagogiska arbete. Läraren spelar en viktig roll för att åttondeklassisten ska få en lyckad konstupplevelse.

  OBS! Besöken vid konstinstitutioner omfattar för- och efterarbete som fördjupar upplevelsen. Kom ihåg att berätta för eleverna att upplevelsen behandlas i klassen efteråt. Mera info hittas här.

 • Besöken skräddarsys för varje klass och resorna planeras så att de lämpar sig för klasserna enligt de uppgifter som lämnas i anmälningsskedet. Anmälningen sker på våren året innan besöket. Mera info finns på konsttestarnas hemsida.