Fortsätt till innehållet

Introducera källkritik

 • Karleby stad erbjuder biblioteksservice vid huvudbiblioteket, bokbussen samt vid fem närbibliotek: Björkhagen, Kelviå, Lochteå, Ullava och Rahkonen.

  Kontakta Stadsbibliotekets bibliotekarie Mikaela Byskata-Ahlskog (mikaela.byskata-ahlskog@kokkola.fi) och kom i augusti-september överens om en lämplig tidpunkt i september-oktober. Diskutera om workshopens innehåll och förberedelser.

   

 • Målet är att eleverna ska vara medvetna om hur och var man kan hitta fakta, samt kunna skilja på fakta och åsikter.


  Inledning

  • Bekanta dig med målen för mångsidig kompetens. (K4)
  • Bedöm elevernas förståelse och förmåga till källkritik och kunskaper att skilja på åsikt och fakta.
   Vad borde eleverna speciellt öva sig på just nu?

   

  Mål för mångsidig kompetens

  K4 Multilitteracitet

  Kritisk läskunnighet

  • Jag utvärderar texters tillförlitlighet (källkritik)
  • Jag skiljer på åsikt och fakta
 • Välj alternativet för verksamheten (tillsammans med eleverna):

  a) I stadsbibliotekets lokaler tillsammans med bibliotekets handledare
  b) I den egna skolan tillsammans med bibliotekets handledare

  Samarbetsparten har möjlighet att delta 2 x 45 min. 

   

 • Alla åtgärder nedan vidtas före workshopen. 


  Förberedande uppgift:

  A) läs tillsammans en faktabok och fundera på varifrån författaren fått sina fakta (bok, webbsida, intervju, film, arkiv).

  • Skriv upp alla förslag på tavlan. Komplettera gärna med bilder som stöd (bildmaterialet till höger)

  Efter det får eleverna fundera själva vilka sätt de skulle välja för att ta reda på fakta. Ni kan t.ex. rösta och skriva ner antalet röster.

  Eleverna kan sedan ringa in de bilder eller klippa och klistra de bilder de skulle använda (i ett arbetshäfte eller på ett papper).

   

 • Verksamhetens stomme

  Vi läser boken ”Fakta, åsikter och robotar” och funderar kring vad som är fakta och vad som är åsikter.

  Eleverna får pyssla/rita bilder och lägga till både fakta och åsikter och presentera för varandra.

  Eleverna kan diskutera i grupp eller par kring vad som är fakta och vad som är åsikter.

 • Diskutera med eleverna om källkritik och utvärdera helheten;

  • Vad lärde sig eleverna om källkritik?
  • Hur kommer det att synas i deras vardag?
  • Kommer de t.ex. att uppmärksamma det inlärda (fakta/åsikt) i fortsättningen?
  • Hur jobbar klassen vidare med temat?
  • Hur uppnådde klassen målen som ställdes upp före workshopen?