Fortsätt till innehållet

Landhöjning

Suomi

English

Titta på informationsstolpen. Kan du räkna ut hur gammal du är när landet har höjts 40 cm?

Föreställ dig hur landskapet ser ut då. Ser du havet? Var går strandlinjen?

Efter senaste istiden höjs landet i Karleby med 0,8 cm i året, alltså nästan 1 cm!

Under istiden låg det en närapå två kilometer hög ismassa på jordskorpan. Två kilometer är lika mycket som avståndet från Villa Elba till Harrbådan längs naturstigen.

Ismassan vägde väldigt mycket och på grund av dess vikt sjönk jordskorpan nästan en kilometer. Ismassans storlek varierade under olika tidsperioder. Under varmare tider minskade ismassan och under kallare tider ökade den. Ismassan hölls inte heller på sin plats utan rörde sig långsamt med kraften av sin egen vikt och slipade samtidigt berggrunden.

I slutet av istiden för ca 10 000 år sedan drog sig ismassan undan och landet började höja sig till sin ursprungliga form. Landhöjningen pågår fortfarande.