Fortsätt till innehållet

Vitmärla

Suomi

English

Vitmärla – Monoporeia affinis

Finns det något nära dig som känns kallt? Eller varmt? Känns trädbarken varmare eller kallare än marken?

Vitmärlan är ett litet kräftdjur som är bara ca 8 mm lång. Den tycker om mörker och undviker ljus. Vitmärlan rör sig på nätterna, och dagarna tillbringar den nergrävd i havsbottnens mjuka lera eller sand.

Vitmärlan spred sig till Östersjön från Norra Ishavet. Arter som kommit från Ishavet kallas för reliker från istiden. När istiden tog slut smalt inlandsisen. Jordskorpan hade sjunkit under isens tryck och därför var Ishavet förbundet med andra hav. Då jordskorpan höjdes mellan Östersjön och Ishavet blev vitmärlan och andra Ishavets reliker kvar i Östersjön. Östersjöns havsvatten är varmare och mindre salt än Ishavsvattnet. Med tiden har Ishavets reliker anpassat sig till Östersjöns annorlunda förhållanden. Andra Ishavets reliker är exempelvis ishavsgråsuggan och östersjövikaren.