Fortsätt till innehållet

Suomi

English

Titta omkring dig.

Hurdana spår av djur ser du? Och hurdana spår lämnar du efter dig i skogen?

I naturstigens skogar bor djur av många olika slag. En naturligt växande strandskog är en skyddad plats för djur. Här har man upptäckt flygekorrar, vesslor, hermeliner, rävar och rådjur. Och visst har man också sett älgar!

Flygekorren föredrar gamla blandskogar som sin boplats eftersom där finns lämpliga hålträd för dess bo. Vesslan, hermelinen och räven trivs i området på grund av det rikliga antalet smådäggdjur och annat lämpligt byte. Rådjur trivs invid stränder och i äldre skogar särskilt på vintern då snötäcket där hålls tunnare på grund av de skyddande träden. Ett tunt snötäcke gör det lättare för dem att röra på sig och att söka näring. Rådjur äter mjuka växtdelar. De äter exempelvis smörblommor, skägglav samt blåbärsris och tycker också om svampar.