Fortsätt till innehållet

Östersjön

Suomi

English

Hur smakar havet?

Föreställ dig smaken i din mun.

Varför kan man inte släcka törsten med havsvatten?

Under senaste istiden var hela Östersjön täckt av is. Efter istiden har Östersjön under olika perioder varit en sötvattensjö eller en salt brackvattenbassäng. Å ena sidan landhöjningen och å andra sidan höjningen av havsnivån på grund av smältande is har under tidernas lopp inverkat på hur Östersjön varit förenad med andra hav.

Östersjön ändras fortfarande kontinuerligt. Vid sidan av landhöjning påverkas havsnivån av klimatförändringen, som orsakats av människan, och därför stiger vattennivån. I framtiden är det eventuellt möjligt att den stigande havsnivån på sätt och vis upphäver landhöjningens verkan. Om vattennivån stiger lika snabbt som jordskorpan uppstår inget nytt land ovanför vattenytan. Det är också möjligt att vattnet stiger snabbare än landet höjs, och då blir mark som nu syns på nytt under vattenytan.