Fortsätt till innehållet

Vallarna

Suomi

English

Titta omkring dig. Ser du alla tre försvarsvallarna? Den fjärde vallen kan du hitta på andra sidan Harrbådavägen.

Om du hade stått på den här platsen i mitten av 1800-talet skulle du stå vid havsstranden. Landet har höjts från den tiden med nästan 1,5 meter!

Här finns försvarsvallarna från Krimkriget som användes för att försvara sig vid anfall från havet. Vallarna byggdes efter slaget vid Halkokari 1854. Träffningen vid Davidsberg ägde rum följande år då stadens invånare försvarade sig mot engelsmännen. Då har det funnits en kanon åtminstone vid en av de fyra vallarna. Engelsmännens mål var att hämnas de förluster de led under slaget vid Halkokari året innan. Stadens invånare hade byggt upp ett civilförsvarssystem tack vare vilket engelsmännen drog sig tillbaka.

Bild: Slaget vid Halkokari. Knutson, Johan 1816–1899. K.H.Renlunds samling