Fortsätt till innehållet

Landhöjningskustens succession

Suomi

English

Vilka växter ser du omkring dig?

Kan du bedöma utgående från växterna på vilken vegetationszon du är?

På landhöjningsstränder kommer ny mark ständigt fram ur havet. Den här marken har funnits under havet ända sedan senaste istiden!

När mark kommer fram ur havet börjar vegetation växa på den. De som växer fram först är strandängens växter. Buskar börjar växa när landet höjs högre och kommer samtidigt längre bort från strandlinjen. Efter buskstadiet kommer lövträd och slutligen barrträd.

I Karleby är markytan så jämn att olika vegetationszoner kan vara tiotals meter breda.