Fortsätt till innehållet

Laguner

Suomi

English

Vad hör du?

Hurdana ljud finns det omkring dig?

Känner du igen fåglarnas och djurens läten?

Den här glosjön är en lekdamm för grodor. Därför kan du höra deras kväkande här på våren!

Flador, gloar och glosjöar är våra egna laguner! Laguner är avsnörda havsvikar. Här avsnörs havsvikar från havet på grund av landhöjningen. Flador har ännu en tydlig förbindelse med havet. Till gloar kan havsvatten rinna bara när vattnet står högt eller under storm. Glosjöar har avsnörts helt från havet. Vattnet i dem är dock ännu saltare än i vanliga sjöar.

Många växt-, fisk- och fågelarter trivs i flador, gloar och glosjöar. De är grunda och vattnet blir därför snabbt varmt i dem på våren. Fiskar stiger gärna för att leka i näringsrika och skyddade flador och gloar. I flador och gloar finns rikligt med näring för fåglar och deras ungar.