Fortsätt till innehållet

Grunda ett företag, utveckla verksamheten eller investera i Karleby – vi hjälper dig!

Karleby har ypperliga logistiska förbindelser och är företagarvänligt – staden har som mål att vara den bästa företagsmiljön för ditt företag.

Vi satsar på att skapa och utveckla ny affärsverksamhet!

Tillsammans stärker vi det företagarvänliga klimatet och skapar framtidens Karleby!

I den nya stadsstrategin har Karlebys framgångsfaktorer och åtgärder fastställts enligt följande:

 • Tillgång till kompetent arbetskraft och en fungerande arbetsmarknad
 • Konkurrenskraften stärks
  • Förutseende markanvändning och tomtpolitik
  • Förutsättningar skapas för ökat företagande
  • Intressebevakning av trafikleder
  • Modigt gränsöverskridande samarbete
 • Målinriktat arbete för att locka industriella investeringar

Vårt etableringsteam hjälper dig och ditt företag personligen i alla frågor som gäller etablering. Kontakta oss!

För närvarande utvecklar vi till exempel förutsättningarna för nya industriella etableringar i området Kokkola South.

Läs mer om Karleby stads företagstjänster