Fortsätt till innehållet
En mångkulturell grupp människor gläder sig över sina prestationer på jobbet

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen

Logo för kommunförsök med sysselsättning

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen, som pågår i Mellersta Österbottens område, inleddes 1.3.2021. I Karlebyregionens kommunförsök deltar Karleby stad, Kannus stad och Perho kommun samt Kaustby ekonomiska region (dvs. Halso, Kaustby, Lestijärvi, Toholampi och Vetil).

När kommunförsöket inleddes övergick en del av kunderna vid Österbottens TE-byrå genom lagstiftningen till sysselsättningstjänsterna i sin egen hemkommun. Detta innebar också att en del av de anställda vid Österbottens TE-byrå (14,2 årsverken) övergick till kommunförsöket.

I kommunförsöket har kommunen samma grunduppgift som tillhandahållare av sysselsättningstjänster som staten. Grunduppgiften är att hjälpa den arbetssökande med att fundera på studier, erbjuda arbete och handleda i att söka arbete eller till exempel att fundera på rehabilitering – om sådan behövs.

Inom kommunförsöket skapas en helt ny servicemodell för sysselsättningsvården som överskrider de administrativa gränserna. Inom modellen samordnas service som kunden behöver bättre än tidigare. I försöket söker man tillsammans efter lösningar på hur man bland annat:

  • kan skapa smidigare kundserviceprocesser
  • utveckla och samordna olika aktörers tjänster
  • bygga upp en ny slags organisation som fungerar som ett nätverk.

När kommunförsöket inleddes fick många arbetssökande kunder i praktiken fortfarande bli betjänade av samma person, men till exempel platsen för servicen kan ha ändrats. I Karleby finns kommunförsökets utrymmen i iPark och på landsorterna erbjuds tjänsterna huvudsakligen i ämbetshusen. I Kaustby kan kunderna i kommunförsöket sköta sina ärenden vid samservicepunkten. Under kommunförsöket utvecklas även digitala tjänster för kunderna.

Ändringen i sysselsättningstjänsterna, inklusive överföringen av kunder, baserar sig på lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. Kommunförsöken med att främja sysselsättningen anknyter till regeringens mål om att öka sysselsättningsgraden.

Kommunförsök med sysselsättning fortsätter fram till 31.12.2024. Lagpaketet som gäller om organisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen stadfästes den 23 mars 2023. Kommunerna ska upprätta avtal om samverkan före utgången av oktober 2023. Organiseringsansvaret för tjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025.

Läs mera om kommunförsöken med sysselsättning och vad försöken betyder ur personkundens och arbetsgivarens synvinkel på våra riksomfattande webbsidor:

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket med sysselsättning (tyomarkkinatori.fi)

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsöket med sysselsättning (tyomarkkinatori.fi)

Vilka är kunder i kommunförsöket med sysselsättning?

Du är kund i kommunförsöket när du har anmält dig som arbetssökande och din hemkommun hör till det regionala kommunförsöket samt du är arbetslös, permitterad, sysselsatt eller i en sysselsättningsfrämjande tjänst och hör till någon av följande grupper:

  • du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning
  • du är under 30 år
  • ditt modersmål är annat än finska, svenska eller samiska
  • du är invandrare

Är du kund hos en kommun som hör till kommunförsöket med sysselsättning.

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen

Uträtta ärenden på webben genom Mina e-tjänster eller via telefon

Den regionala telefonservicen till Karlebyregionens kommunförsök:

tfn 06 828 9800 (mån–ons kl. 9–12 och kl. 13–15)

Mer information om kommunförsöket ger:

Koordinator för Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen

Sanna-Mari Levijoki
Sysselsättningschef
044 780 9086
sanna-mari.levijoki(at)kokkola.fi

Kaustbyregionen

Laura Korhonen
Sysselsättningskoordinator
040 167 8349
laura.korhonen(at)kaustisenseutukunta.fi

Sysselsättningstjänster i Kaustbyregionen (på finska)

Kannus

Tiina Salo
Sysselsättningskoordinator
044 474 5241
tiina.salo(at)kannus.fi