Fortsätt till innehållet

Såka skola

Såka skola ligger naturskönt på landet ca 12 km från stadskärnan. Det är en medelstor skola med 62 elever, som innefattar årskurserna 1-6.

Intill skolan finns Såka byagård med ett privat daghem, samt förskolan, som är inkvarterad i en skild byggnad. Skolan och byagården samarbetar; skoleleverna äter skollunchen i byagårdens matsal och gymnastik-/festsalen används regelbundet. Skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet sköts från byagården. Ett aktivt samarbete med förskolan gör att övergången från förskola till skola förenklas.

Läroplanen betonar att föra ut undervisningen i olika miljöer. Den nyrenoverade gårdsplanen ger goda möjligheter för utomhuspedagogik.  Med hjälp av en aktiv Hem och Skola förening, samt bidrag från fonder, har vi nu en välfungerande gårdsplan, med löpbanor, lekredskap och idrottsplaner. Intill skolan finns både grus- och gräsplan. Vintertid finns skidspår i skolans direkta närhet. Skolan hör också till projektet “En skola i rörelse”.

Skolan har modern teknisk utrustning i form av en klassuppsättning med iPads, en klassuppsättning med elevdatorer samt en dokumentkamera i varje klassrum. I byggnaden finns ett öppet trådlöst nätverk.

 • Lärarna nås via epost: fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi
  Rektorn nås via epost: fornamn.efternamn@kokkola.fi

  Rektor Maria Furubacka

  Klasslärare

  Åk 1, Eva Hagnäs (bitr. rektor)
  Åk 2, Lilly Vähäkangas
  Åk 3-4, Gun-Maj Fredlund
  Åk 5, Maria Furubacka (rektor)
  Åk 6, Toni Wentin

  Speciallärare: Anki Gistö (varannan måndag, varje tisdag och torsdag)

  Skolgångshandledare

  Jonna Lepola, främst i åk 1-2 (eftis torsdagar)
  Inger Ahlberg, främst i åk 3-4 (eftis må-ons, fre)

  Övrig personal

  Louise Östman-Träsk, eftisledare
  Peter Björk, gårdskarl

  Elevvård

  Carola Holmäck-Puskala, skolkurator
  Jemina Blom, skolhälsovårdare
  Anna-Karin Noromies, skolpsykolog

 • Elevantal år 2023-2024: 62

  Antal klasser: 5
  Åk 1, 12 elever
  Åk 2, 11 elever
  Åk 3-4, 17 elever
  Åk 5, 9 elever
  Åk 6, 13 elever

 • Såka skola har från och med hösten 2020 gått in för 60 minuters lektioner. Förmiddagsblocket består av två 60-minuterspass, och efter lunchen fortsätter ett 60-minuterspass. Efter kl. 12.30 hålls kortare lektioner på 45 minuter.

  Lektionstider: 

  Pass 1: 8.30-9.30

  Pass 2: 9.45-10.45

  Lunch: 10.45-11.30

  Pass 3: 11.30-12.30

  Pass 4: 12.45-13.30

  Pass 5: 13.45-14.30

   

  Raster:

  Rast 1: 9.30-9.45

  Lunch + lunchrast: 10.45-11.30

  Rast 3: 12.30-12.45

  Rast 4: 13.30-13.45

 • Såka skolas elevråd är en grupp elever, 1-2 elever från varje årskurs, som leds av Toni Wentin. Elevrådet samlas några gånger per termin och diskuterar aktuella ärenden. De får ge sina synpunkter på hur skolans trivsel kan ökas samt påverka i olika frågor som rör eleverna.

  Elevrådsrepresentanter fungerar som språkrör för resten av eleverna i sina klasser, och informerar de övriga om ärenden som diskuterats. Elevrådsrepresentanterna väljs nya varje år av eleverna i klassen.

 • Vänelevsverksamheten är en viktig del av Såka skolas verksamhet. Varje år satsar skolan på klassöverskridande projekt, som gör att eleverna lär känna varandra bättre, de äldre de yngre och vice versa.

  Att vara vänelev är ett förtroendeuppdrag, som de äldre eleverna tar på stort allvar. De  träffas första gångerna redan när de yngre eleverna är i förskoleåldern och väneleven i åk 4. Samarbetet fortsätter i flera år, bl.a. genom gemensamma utelektioner, spårningar, att de äldre lyssnar på ettornas läsläxa, ger feedback och uppmuntrar, lär dem att använda dator och Ipad, samt leker tillsammans och bekantar sig med skolan och skolgården.

 • Såka Hem och skola-förening drivs av aktiva föräldrar. Föreningen har bidragit mycket till skolans nyrenoverade gårdsplan, stöder aktivt olika projekt i skolan och underhåller vandringsleden/skidspåret i skolans närhet.

Kontaktuppgifter