Fortsätt till innehållet

Wasa Teater (under arbete)

  • Wasa Teater är ett öppet kulturhus mitt i Österbotten som erbjuder underhållning för alla åldrar.

    Wasa Teater fyllde 100 år i november 2019 och är en av de äldsta och viktigaste kulturinstitutionerna i Österbotten. Teatern är nyrenoverad med ett spännande och varierande utbud av scenkonst som väcker intresse både regionalt och nationellt.

  • Donnerska skolans niondeklassister åker årligen på teaterresa till Vasa.

    Målet med teaterresan är att erbjuda alla elever i årskurs 9 på en konstupplevelse i form av teater i nejdens viktiga kulturinstitution.  Målet med teaterresan är också att ge alla elever en likvärdig möjlighet att uppleva finlandssvensk kultur och teater.

  • (Under arbete)