Fortsätt till innehållet

Årskurs 9 – Mediefostran

DOKKINO

 • DOKKINO är en riksomfattande och årligt återkommande dokumentärevenemang för barn och unga och den arrangeras av föreningen DocPoint-filmevenemang rf. År 2022 firar DOKKINO sitt 20:e verksamhetsår.

  DOKKINO anordnar både finskspråkiga och svenskspråkiga filmvisningar för elever och lärare.

  DOKKINOs mål är att förstärka skolornas film- och mediepedagogik och erbjuda barn och unga berikande filmupplevelser i lokala biografer. Visningsseriernas dokumentärer är av hög kvalitet och visas enbart på DOKKINOs evenemang. Visningarna är ca 60 minuter långa och är anpassade efter elevernas ålder. Filmerna som visas kretsar kring ett aktuellt tema som byts årligen. DOKKINO-filmerna som visas på våren publiceras på DOKKINOs hemsidor i december föregående år.

  Varje år har DOKKINO-turnén ett eget tema. Temat belyser de frågor och funderingar som barn och unga har i dagens värld, och visningarna går bra att anknyta med ett flertal skolämnen.

  Filmerna passar utmärkt för att stöda skolornas empatifostran och förstärka deras mediepedagogik. Filmerna och det medföljande läromaterialet (se nedan) inspirerar och uppmuntrar barn och unga till att uttrycka sina åsikter och stå för det som är viktigt i deras liv.

  Mera info om DOKKINO: https://dokkino.fi/sv/

 • Målet med Mediefostran-workshopen är att erbjuda barn och unga dokumentärfilmer de vanligtvis inte tittar på. Målet är att beröra unga åskådare, tangera deras erfarenheter och vidga deras världssyn. Målet är också att erbjuda ungdomarna medie- och konstpedagogik samt känslofostran med hjälp av filmerna och deras teman. Läromaterialet (mera info nedan) behandlar årets turnéfilmer och ger stöd till pedagogerna när filmerna och deras teman diskuteras i klassen efter visningen.

  Inledning

  • Bekanta dig med målen för mångsidig kompetens nedan (K4)
  • Bedöm elevernas mediekunskaper, förståelse för kulturell mångfald och kunskaper i att tolka världen runtomkring oss. Vad borde eleverna speciellt öva sig på just nu?

  OBS! Kom ihåg att berätta för eleverna att filmerna behandlas i klassen efter visningen. Färdig material/frågor finns på DOKKINOs hemsida. Mera info finns under fliken “Läromaterial”.


  Mål för mångsidig kompetens 


  K4  Multilitteracitet

  Att förstå och tolka världen omkring oss och skapa en bild av vår kulturella mångfald.

  Att tillsammans fundera och tolka mångsidig audiovisuell material.

  Att tillsammans analysera och reflektera över samhällsaktuella teman med eleverna.

 • DOKKINO har läromaterial i anknytning till de filmer som visas. Med hjälp av läromaterialet ska lärarna och pedagogerna behandla filmernas ämnen och teman med eleverna i åk 9 efter filmvisningen. All läromaterial publiceras på DOKKINOs hemsida i januari det år som filmvisningen äger rum.

  Läromaterialet behandlar varje enskild film och DOKKINO-tema i sin helhet. Med hjälp av läromaterialet, som DOKKINO producerat, får skolorna stöd i sin mediepedagogik och en möjlighet att på ett mångsidigt sätt behandla de filmer som visas under DOKKINOs visningar.

  Lärarna får välja uppgifter och frågor som är lämpliga för den egna klassen eller de ämnen klassen arbetar med för tillfället.

  Läromaterial för högstadiet finns här: https://dokkino.fi/sv/laromaterial/laromaterial-for-hogstadier-2022/