Fortsätt till innehållet

Årskurs 7 – Tidsresa

Escape room med temat Alma Hongell

  • Den digitala tidsresan i escape room-format har som mål att introducera historia och kulturarv på ett engagerande sätt. Workshopen är i ett lättillgängligt digitalt format och därav något alla, oberoende av plats och ort, kan delta i. Den digitala tidsresan tar upp Alma Hongells historia på 1890-talet. Den digitala tidsresan i escape room-format kan göras när den passar in i åk 7s undervisning i klassen. Som fortsättning planeras en workshop på museet (mera info senare).

     

    Mål

    Målet är att väcka elevernas intresse för ett kulturarv från Karleby via en spännande historia, som nu presenteras digitalt och i ett engagerande escape room format. Målet är att väcka intresset för historia genom denna form. Escape roomets uppgifter presenteras i olika format; text, audio och video.

  • Den digitala tidsresan är utarbetad med material från K.H.Renlunds museum och arkiv samt andra sjöhistoriska arkiv. Denna workshop är inte bara kulturarv, utan även arkivpedagogiskt, eftersom den nyttjar arkivmaterial och källor pedagogiskt på ett nytt sätt för skolor att ta del av. Tidsresan är ämnesövergripande och kan nyttjas inom olika ämnen. Tidsresan behandlar sjöresan med Melusine som åkte från Köpenhamn 1894 via Syd-Afrika; Moulmein ja Indiska Oceanen, där Almas man, sjökapten Gustaf Hongell dör och fartyget sedan fås hem till Finland.

    Tidsresan räcker ca 60 minuter.