Fortsätt till innehållet

Vårt etableringsteam hjälper dig och ditt företag i alla frågor som gäller etablering. Kontakta oss!

Stina Mattila
Stadsdirektör
+358 40 806 8200
stina.mattila@kokkola.fi

Jonne Sandberg
Utvecklingsdirektör
+358 44 780 9093
jonne.sandberg@kokkola.fi

Nora Birkman Neunstedt
Kundansvarig
+358 44 780 9091
nora.birkman.neunstedt@kokkola.fi

Timo Lahtinen
Verkställande direktör
KOSEK
+358 50 420 7722
timo.lahtinen@kosek.fi

Matti Laurila
Verkställande direktör
KIP Service
+358 010 505 9520
matti.laurila@kipservice.fi

Jaakko Pöykkö
Verkställande direktör
KIP Infra
+358 50 564 9570
jaakko.poykko@kipinfra.fi

Kirsi Hautala
Verkställande direktör
Karleby Energi
+358 40 845 5481
kirsi.hautala@kokkolanenergia.fi

Minna Väisänen
Vattenverksdirektör
Karleby Vatten
+358 44 780 9327
minna.vaisanen@kokkola.fi