Fortsätt till innehållet

Vi har färdigt planerade, lediga industritomter särskilt lämpade för den kemiska industrins behov. Kokkola Industrial Parks plug and play-koncept och områdena Kokkola South, Lahdenperä, Heinola, Indola och Topparbacka lämpar sig utmärkt även för större helheter. Läs mer och hör av dig!

 

Ta en titt på tomtutbudet!

 • Högt utvecklad infrastruktur och tjänster avsedda för den tunga kemiska industrin och anknutna tjänster. Området är beläget nära Karleby hamn. Områdets omfattande infrastruktur är av hög kvalitet med färdigt planerade tomter, lokaler och ett bra internt vägnät. Infrastrukturen kompletteras av ett stort utbud av nyttigheter (bl.a. energi, vatten, fjärrvärme, tryckluft) som tillgodoser nästan hela behovet. Storindustriområdet är utmärkt beläget. Karleby ligger längs huvudbanan och järnvägsnätet sträcker sig till hjärtat av storindustriområdet. Karleby hamn har en djupfarled på 14 m, en tippanordning för tågvagnar och en All Weather-terminal. Som bäst planläggs det nya området Kokkola South som lämpar sig även för storskaliga projekt.

  Utbudet av tomter i KIP-området

  Kontaktperson:

  Jaakko Pöykkö
  Verkställande direktör
  KIP Infra
  +358 50 564 9570
  jaakko.poykko@kipinfra.fi

 • Karleby stad har flera områden med affärs- och industritomter för mångsidig företagsverksamhet. Tomterna säljs eller hyrs ut. Tomter kan också bildas utifrån företagarens önskemål och behov.

  Affärs- och industritomter

  Kontaktpersoner, Karleby stad:

  Matti Kivistö
  Stadsgeodet
  +358 44 780 9343
  matti.kivisto@kokkola.fi

  Kim Harlamow
  Markanvändningsingenjör
  +358 44 780 9345
  kim.harlamow@kokkola.fi

  I Karleby finns det många lokaler som är lämpliga för företag. Se utbudet i vårt register över lokaler.

  Register över lokaler

  Kontaktpersoner:

  Pia Kinnunen
  KIP Infra
  Lokalitetsdirektör
  + 358 44 780 9099
  pia.kinnunen@kipinfra.fi

  Janne Vähäkangas
  KOSEK
  Företagsutvecklare
  +358 400 727 099
  janne.vahakangas@kosek.fi

  Sami Viljanen
  KOSEK
  Företagsutvecklare
  +358 44 780 9900
  sami.viljanen@kosek.fi

 • Småhustomter tillgängliga för byggfirmor som planerar att bygga egnahemshus, parhus, radhus eller låghus. Se objekten på kartan.

  Tomter för hög- och radhus

Kokkola South

Hoppa över video