Fortsätt till innehållet

Information om kommunförsök med sysselsättning

Logo för kommunförsök med sysselsättning

Det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen medför att betjäningen av 2 600 TE-byråns kunder till största delen övergår att ansvaras av kommunerna i regionen

Det sker en förändring i tjänsterna för arbetslösa arbetssökande i Mellersta Österbotten när en del av TE-byråns uppgifter som gäller vissa kundgrupper på basis av lagstiftningen övergår att skötas av kommuner som deltar i kommunförsöket. Kommunförsöket i Karlebyregionen omfattar Karleby stad, Kannus stad och Perho kommun samt Kaustby ekonomiska region (dvs Halso, Kaustby, Lestijärvi, Toholampi och Vetil)

Det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen påbörjas 1.3.2021 och det avslutas 30.6.2023.

I praktiken betyder inledandet av kommunförsöket att en del av Österbottens TE-byrås kunder i Mellersta Österbotten i huvudsak sköter sina ärenden hos sysselsättningstjänsterna i sin egen hemkommun fr.o.m. 1.3.2021. En del av kunderna fortsätter som Österbottens TE-byrås kunder.

Förändringen gäller ca 2600 kunder och de övergår automatiskt via kunddatabasen från TE-byrån till kommunerna och överföringen förutsätter inga åtgärder av kunderna.

Vid Österbottens TE-byrå övergår 14,2 årsverken till kommunförsökets tjänst. Kommunförsökets verksamhet förläggs till iPark i Karleby och i de deltagande kommunerna främst till ämbetsverken. Under försöket utvecklas också starkt digitala tjänster för klienterna.

Förändringen jämte kundöverföringarna baserar sig på lagen om kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. Kommunförsöken med sysselsättning utgår från regeringens målsättningar att öka sysselsättningsgraden.

Läs mera om kommunförsöken med sysselsättning och vad försöken betyder ur personkundens och arbetsgivarens synvinkel på våra riksomfattande webbsidor:

Kommunförsök med sysselsättning (te-tjanster.fi)

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket med sysselsättning (te-tjanster.fi)

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsöket med sysselsättning (te-tjanster.fi)

 

Till försöket styrs arbetslösa och arbetssökande i sysselsättningstjänsterna som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Dessutom omfattar försöket alla arbetssökande under 30 år samt alla invandrare eller personer med främmande modersmål som antingen är arbetslösa eller deltar i sysselsättningstjänster i TE-byråerna i de kommuner som deltar i försöket.

TE-tjänsterna i regionen informerar de klienter som överförs personligen. Övergången till försöket kräver alltså inga åtgärder av klienten.

 

 

Koordinator för det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen

Sanna-Mari Levijoki
Sysselsättningschef
044 7809 086