Fortsätt till innehållet

Kommunförsökets blogg

Observationer om livet och arbetet – tillsammans och på egen hand

På den här sidan publicerar vi blogginlägg om kommunförsöket med sysselsättning. Skribenter är sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki och andra sakkunniga inom kommunförsöket.

Observationer om livet och arbetet – tillsammans och på egen hand

Sanna-Mari Levijoki leder kommunförsöket för Karlebyregionen i Mellersta Österbotten och arbetar också som sysselsättningschef på Karleby stad. Sanna-Mari är en utvecklingspsykolog som är intresserad av mänsklighet som strävar efter att skapa förståelse mellan individen och den omgivande verksamhetsmiljön och som tror på att empati är något man kan lära sig.

Laura Korhonen ansvarar för sysselsättningstjänsterna i Kannus stad som en del av kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen och är förman för ungdomsverkstaden i Kannus och för den uppsökande ungdomsverksamheten. Laura är socionom till utbildningen och studerar för närvarande till lösningsinriktad coach. Laura är intresserad av att främja välbefinnande och att förebygga illabefinnande särskilt bland unga. Hon tror att var och en på sin egen plats och med sin egen förmåga även kan verka för det gemensamma bästa. 

Tanja Asiala jobbar som sakkunnig i sysselsättningsförsöket inom Karlebyregionen. Tanja är socionom (högre YH) och intresserad av övergripande rehabiliterande stöd och planering av smidiga tjänster samt neuropsykiatrisk coach, som tror på förändring genom att arbeta tillsammans.

Vi önskar dig givande och tankeväckande lässtunder!

Blogg

Läs mer blogginläggar om kommunförsöket