Du är här

Öja

Friluftsleden i Öja löper längs stigar och småvägar i havsstrands-, sjö-, skogs- och myrmarks landskap. 435 ha av området hör till myrskyddsplanen och Natura 2000-nätverket.

Öja skärgårdsled och Håckis trodon

Startpunkten för Öja skärgårdsled (21 km) och Håckis trodon (12 km) ligger vid Långö simstrands parkeringsplats. Vid startpunkten finns en infotavla med kartor över området. Rutten bjuder på mångsidiga naturobjekt; bl.a. flador och glosjöar, skyddsområden för myrar, olika typer av skogar samt klippor. Vid Öja skärgårdsled finns Jägarstugan, Korvgrävens kåta, Kalvholmens hydda och utsikts/fågeltorn. Läge på kartan.

Knivsunds friluftsled

Knivsunds friluftsled (10 km) startar vid Öja-Markets gård. Naturstigen ger möjlighet till att bekanta sig med områdets natur och historia, bl.a. gamla tegelbruket och ”Furu-gubbens håle”. Vid Långvikens strand finns ett vindskydd. Läge på kartan.

Tjänster

Vid Långö simstrand finns ett grilltak, bord och bänkar, omklädningshytter, en toalett och avfallshantering på sommaren. På stranden ligger också en historisk korsu/fiskemuseum. Vid Bryggan finns en gästhamn och ett sommar café.

Upp

Uppdaterad 21.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut