Fortsätt till innehållet

Öja skola är en liten byskola som ligger naturskönt invid havet, ca 20 km från Karleby centrum. Öja byacenter, som också används av skolan, ligger beläget bredvid skolbyggnaden. I byacentret finns också Öja daghem och förskola.

Tack vare skolans naturnära läge används också närmiljön i undervisningen, såsom skidning, simning och naturvandringar.

I skolan fungerar ett elevråd med klassrepresentanter från de olika klasserna. Eleverna får i elevrådet vara med och påverka sådant som berör deras vardag. I en liten skola är det naturlig del av skolarbetet att ha klassöverskridande projekt och att äldre elever hjälper de yngre. Eleverna uppskattar den trevliga atmosfären i skolan, naturen samt den goda maten som vår kökspersonal erbjuder.

Samarbetspartner:

Skolan har också en aktiv Hem och Skola-förening som hjälper till att ge en guldkant på vardagen i skolan. Det genom att understöda sådant som utfärder, lägerskolor, teknisk utrustning och rastredskap.

Föreningen Folkhälsan i Öja sköter om eftisverksamheten för elever i åk 1-3.

Personal

Jussi Roiko (rektor/klasslärare åk 5-6)

Jenny Hellström (klasslärare åk 3-4)

Åsa Friis (vicerektor/klasslärare åk 1-3)

Ann-Kristin Gistö (speciallärare)

Anna-Carin Lindbäck-Haals (timlärare/skolgångshandledare)

 

Elevrådsverksamhet

Öja skola är en liten skola där elever och personal känner varandra väl och där alla lärare undervisar nästan alla elever. Detta skapar en trygghet och leder till ett delat ansvar. Vår skola väljer varje år en elevkår. Varje årskurs har en representant i elevkåren. Kåren sammanträder ca. 1 gång/månad. Kåren är med och planerar aktiviteter i skolan och hur vi kan öka elevernas trivsel. Elevkåren är också med och bestämmer över vilka anskaffningar skolan har behov av utgående från elevernas synvinkel.

Eleverna i skolan får varje år fylla i en välfärdsenkät och dess resultat gås igenom med elevkåren.

 

Tyngdpunktsområden 2022-2023

Utomhuspedagogik

  • Öjas läge nära havet, skogen och de fina vandringsrutten ger goda förutsättningar för utomhuspedagogik. Skolan har också planer på att start samarbete med Kronoby Folkhögskola Outdoor Academy.

Språkbruk och respekt

  • I Öja skola vill vi i år betona vikten av ett gott språkbruk och respekt gentemot andra. Under årens lopp kommer vi på olika sätt att arbeta med dessa frågor.

Öja

“Educating the mind without educating the heart is no education at all.” – Aristotle